A kolik Vás ten marketing vlastně bude stát?

A kolik Vás ten marketing vlastně bude stát?

Marketingový rozpočet je důležitou součástí finančního (obchodního) plánu firmy. Jeho tvorba není vůbec jednoduchá – na jedné straně musíte uskutečnit a financovat aktivity, které přispějí ke splnění Vašich marketingových cílů (a další, např. na marketingový výzkum apod.), na straně druhé jste většinou tvrdě limitováni celkovým firemním rozpočtem. Obchodní plán firmy a marketingový plán by proto měly být zpracovávány paralelně, s cílem nalezení takového modelu, který zajistí úspěšný rozvoj Vaší firmy.

Není snadné uvést zde nějaká obecně platná pravidla pro plánování výše marketingového rozpočtu malých firem – v různých typech podnikání a v různých stadiích vývoje firmy se mohou jejich marketingové potřeby výrazně různit. Níže uvedenou metodu pro stanovení orientační výše marketingového rozpočtu berte proto prosím jako možné vodítko, které však nemusí odpovídat Vašim potřebám.

Tato metoda vychází z plánovaného objemu prodeje v daném roce, jehož malé procento určuje výši marketingového rozpočtu. Obvyklá výše se pohybuje kolem 2%-5% objemu prodeje, při uvádění nových výrobků a služeb na trh může být i několikanásobně vyšší. Záleží samozřejmě i na dalších faktorech – jaké výrobky a služby nabízíte, jakou plánujete v daném roce výši zisku, na situaci na trhu, záměrech expandovat do nových oblastí apod.

Alternativními nebo doplňujícími metodami při určování výše marketingového rozpočtu mohou být např.:

  • extrapolace Vašich marketingových nákladů v minulých letech spolu s analýzou plnění tehdejších marketingových cílů a porovnáním s novými marketingovými cíli
  • stanovení marketingových nákladů podle marketingového rozpočtu Vaší konkurence
Od roku 2002 pracuji na volné noze jako marketingový specialista, copywriter a konzultant. Zaměřuji se zejména na marketing malých firem a poznatky a zkušenosti z této oblasti publikuji na serveru promarketing.cz. Více informací...