Jak Vám může marketingový plán pomoci

Jak Vám může marketingový plán pomoci

Proč vlastně byste měli marketingový plán připravovat ? Vždyť samotný proces přípravy nebude určitě jednoduchý a vyžádá si drahocenný čas – nebylo by vlastně lepší se pořádně opřít do obchodu a plánování nechat velkých firmám ? Rozhodnutí je na Vás – já se Vás ale pokusím přesvědčit, že Vám pečlivé zpracování marketingového plánu vyplatí a přinese Vám nemalý užitek.

5 důvodů pro přípravu marketingového plánu

Dnes již je i na českém knižním trhu dostatek literatury pojednávající o přípravě marketingových plánů. Je zajímavé, že se většinou soustředí zejména na to, jak plán zpracovat a věnují se poměrně málo zodpovězení základní otázky – proč vlastně marketingový plán připravovat a jak může právě Vaší firmě pomoci. Jaké jsou tedy argumenty ve prospěch přípravy plánu?

Důvod č. 1: Minimalizujete podnikatelské riziko

V procesu přípravy marketingového plánu vytváříte budoucí modely fungování Vaší firmy na trhu. Analyzujete, jak na Vaše podnikání bude působit konkurence a vnější prostředí. Na základě analýz plánujete prodejní výsledky a zvažujete, jaké marketingové aktivity musíte realizovat, abyste těchto prodejních výsledků dosáhli, a kolik Vás tyto aktivity budou stát. Máte tak možnost si předem “nanečisto” vyzkoušet a spočítat, co se stane, když… Můžete tak prověřit několik variant budoucího fungování Vaší firmy a z nich vybrat tu, která zajistí optimální rozvoj Vaší firmy a minimalizuje nutné riziko.

Důvod č. 2: Zvýšíte obrat a zisk firmy

Vaše současné i budoucí zákazníky rozdělíte vhodným způsobem do několika skupin (segmentů) podle toho, jak s nimi budete dále pracovat. Určitě souhlasíte s tím, že jinak budete obsluhovat dlouholeté a tradiční zákazníky, kteří Vás již dobře znají, a jinak zákazníky nové, které teprve chcete získat. Zpracujete proto vhodnou komunikační strategii pro to, aby stávající zákazníci byli s Vámi nadále maximálně spokojeni a kupovali od Vás ještě více a častěji, a abyste byli schopni úspěšně a efektivně (tj. s rozumnými náklady) oslovit nové potenciální zákazníky a postupně je začlenili do první jmenované skupiny.

Důvod č. 3: Budete vždy vědět, jak jste úspěšní

Naprosto klíčové je používat marketingový plán jako pracovní nástroj, a během roku pravidelně (kvartálně, a ještě lépe měsíčně) vyhodocovat, zda a jak plníte Vámi vytýčené cíle. Naplňují-li se vaše předpoklady a nemění-li se situace na trhu, je vše v pořádku. Není-li však tomu tak, přijměte potřebná opatření, a to co nejdříve. Reagujte nejen na negativní, ale i na nepředpokládaný pozitivní vývoj – možná se Vám právě otevírá unikátní příležitost…

Důvod č. 4: Vaši zaměstnanci budou mít tah na branku

Již do procesu přípravy marketingového plánu zapojte maximálně Vaše zaměstnance. Seznamte je s důvody, proč je marketingový plán pro firmu (a tím pádem i pro ně) tak významný. Dbejte na to, aby se s hotovým plánem seznámili a akceptovali jej. Nezapomeňte je vhodně motivovat – řekněte jim, co získají při splnění cílů marketingového plánu. V průběhu roku je průběžně informujte o plnění cílů. Vaši zaměstnanci tak budou stále vědět, kam firma směřuje a jaké jsou její priority, a navíc získají pocit, že se aktivně podílejí na řízení firmy – a budou koordinovat své pracovní úsilí směrem k plnění hlavních firemních cílů.

Důvod č. 5: Zvýšíte prestiž a důvěryhodnost Vaší firmy

Bude-li se Vaše firma rozvíjet a růst podle Vašich představ, určitě se časem dostanete do jednání s obchodními partnery nebo finančníky, kteří podmíní vzájemnou spolupráci tím, že od Vás získají jak finanční výsledky a finanční plány, tak i obchodní plán (businessplán), jehož možná nejvýznamnější součástí je marketingový plán. V našich zeměpisných šířkách je bohužel stále obvyklým jevem, že podnikatelé údaje o firmách velmi neradi zveřejňují, ikdyž k tomu nemají dostatečný důvod. Předložíte-li však partnerovi kvalitní podklady, ze kterých je zřejmé, že Vaše firma je finančně zdravá a má o své budoucnosti zcela jasno, významně to přispěje ke zvýšení vaší prestiže a upevnění vzájemné důvěry. Výsledkem pak může být jak zajištění financování, tak i otevření nových obchodních příležitostí.

A závěrem už jen jeden tip : Příprava marketingového plánu nemusí být zdaleka tak složitá, jak se může na první pohled zdát. Malým firmám bude určitě stačit plán o rozsahu několika stran. Na tomto webu naleznete základní informace, metodiku i nástroje, se kterými byste měli být schopni dát jednoduchý marketingový plán dohromady. Doporučuji jej připravovat kolektivně spolu s dalšími pracovníky Vaší firmy a výsledný plán dát k posouzení několika lidem, kteří ve Vaší firmě nepracují (nemusí to být přímo marketingoví konzultanti…). I pro tyto lidi by měl být plán čitelný a lehce srozumitelný. A navíc získáte neocenitelný pohled na Vaše podnikání zvenku.

Od roku 2002 pracuji na volné noze jako marketingový specialista, copywriter a konzultant. Zaměřuji se zejména na marketing malých firem a poznatky a zkušenosti z této oblasti publikuji na serveru promarketing.cz. Více informací...