Marketingová strategie – aneb jak dosáhnout cílů

Marketingová strategie – aneb jak dosáhnout cílů

Po stanovení vašich marketingových cílů přichází na řadu neméně důležitá kapitola: marketingová strategie. V ní určíte, jakým způsobem chcete Vašich cílů dosáhnout. Při zpracování marketingové strategie vezměte do úvahy dřívější závěry z analýzy zákaznických segmentů (STP marketing) a dále se zaměřte se zejména na marketingová “4P”: nabízený produkt nebo službu (Product), místo prodeje, způsob distribuce (Place), stanovení cenové politiky (Price) a marketingové aktivity, kterými budete oslovovat zákazníky a propagovat Vaši nabídku (Promotion).

Ebook „Marketingový plán malé firmy“
50-stránková PDF publikace z června 2012 obsahuje nejdůležitější informace pro efektivní plánování a řízení vašeho marketingu.
Ebook získáte bezplatně zde.

Pro malé firmy není vhodné prosazování tzv. „nákladové strategie“, kdy klíčem k úspěchu je hromadná, masová produkce s co nejnižšími náklady, které tak umožňují dosažení co nejnižších cen na trhu. Tuto strategii si mohou dovolit úspěšně praktikovat pouze velké firmy s dominantním tržním podílem. Pro malé firmy je daleko výhodnější soustředit se na vybraný tržní segment nebo dokonce malý tržní výklenek (niku), a zde nabídnout zákazníkům přidanou hodnotu – ať již se jedná o doprovodné služby, kvalitu nebo unikátní produkt, za které jsou zákazníci ochotni zaplatit přiměřenou cenu. Takováto strategie by měla být zohledněna v marketingovém mixu – zaměřte se proto zejména na následující záležitosti:

  • Produkt/služba: jakou hodnotu poskytují zákazníkovi, jaká je jejich výhoda proti konkurenční nabídce.
  • Ceny: zda bude Vaší výhodou nízká cena (pozor ale na dostatečný zisk) nebo spíše nabídnete kvalitu či speciální produkty a služby za vyšší ceny, jaké určíte platební podmínky, slevy.
  • Místo, distribuce: jaký bude Váš způsob prodeje a distribuce (přímý/nepřímý, prodejna/zásilkový/Internet…), jaké podniknete aktivity pro podporu prodeje.
  • Marketingové aktivity: jak zviditelníte Vaši firmu a její nabídku mezi zákazníky, jaké prostředky a média použijete, jaký bude Váš rozpočet na realizaci marketingových aktivit.

Ačkoli Vaši marketingovou strategii vypracováváte většinou v rámci ročních marketingových plánů, s výjimkou nových firem půjde spíše než o tvorbu strategie o její inovaci. Marketingová strategie by měla – alespoň ve svých základních rysech – mít několikaletou platnost. To znamená, že způsob, jakým pracujete se zákazníky a prezentujete se na trhu, by neměl být každoročně výrazně měněn. Na zákazníky nebude působit dobře, jestliže se bude firma jeden rok prezentovat nízkými cenami a nabídkou pro nejširší spektrum zákazníků a v roce dalším se její pozice změní v dodavatele drahého luxusního zboží pro vybranou klientelu. Představu, jak bude firma vypadat, byste měli mít jasnou na několik let dopředu, a výrazné změny podnikatelských strategií provádět pouze v případě nutnosti, např. pokud se podmínky na trhu změní velmi výrazně. Kvalitní a ucelená několikaletá strategie, která dobře podporuje plnění Vašich cílů, pomáhá mimoto výrazně vytvářet jasný obraz Vaší firmy na veřejnosti.

Při zpracování Vaší marketingové strategie vycházejte z dříve připravených analýz vlastní firmy, trhu, konkurence, a ze závěrů marketingových výzkumů. Vaším cílem by mělo být zvážit pro každou “4P” oblast několik variant strategií a vybrat z nich tu nejvhodnější. Snažte se přitom nalézt zejména Vaše výhody před konkurencí při získávání zákazníků.

Další informace k tomuto tématu naleznete v článku „4P marketingu jako rozpracování marketingové strategie firmy”.

Od roku 2002 pracuji na volné noze jako marketingový specialista, copywriter a konzultant. Zaměřuji se zejména na marketing malých firem a poznatky a zkušenosti z této oblasti publikuji na serveru promarketing.cz. Více informací...