Marketingový výzkum – aneb jak získat podklady pro Vaše rozhodování

Marketingový výzkum – aneb jak získat podklady pro Vaše rozhodování

Důležitou a často opomíjenou součástí přípravy marketingových plánů je marketingový výzkum, díky kterému získáte důležité informace a podklady pro další rozhodování.

Pro malé podniky bude termín “marketingový výzkum” možná nadsazený. Zatímco u velkých firem můžeme nalézt celá samostatná oddělení, která se věnují marketingovým výzkumům, firmy střední velikosti obvykle volí spolupráci s externí agenturou, které zadají specifický cíl marketingového výzkumu, a získané informace doplní vlastními poznatky získanými z vnitrofiremních zdrojů, od stávajících zákazníků formou dotazníků a anket apod.

Dovolím si však i pro malé firmy nadále používat termín “marketingový výzkum”, ikdyž možná nebude zcela přesný. Půjde zde zejména o to, jak co nejefektivněji (s ohledem na vynaložené náklady i čas) získat potřebná data o trhu, na kterém se tyto firmy pohybují. Získané informace pak budou podrobeny analýze a tvoří tak spolu s ní základ pro co nejpřesnější stanovení obchodních a marketingových cílů.

Jaké informace byste měli v tomto procesu získat?

O zákaznících (stávajících i budoucích):

 • Jejich počet a nákupní potenciál, možnosti opakované koupě
 • Charakteristiku – zejména jaké mají potřeby, které budete chtít uspokojovat
 • Jak vnímají Vaši firmu a nabízené produkty a služby

O konkurenci:

 • Kdo je Vaše konkurence
 • Jaké má výsledky (obchodní, finanční, podíly na trhu)
 • Ve kterých oblastech si konkurujete (u kterých produktů a služeb, a také u kterých zákazníků)
 • Charakteristiku (jak se prezentuje zákazníkům a působí na trhu, jak je jimi vnímána, jaká je její organizační struktura, cenová politika, způsob distribuce)

O trhu jako celku:

 • Charakteristiku – na jakém trhu s pohybujete (jaký je jeho potenciál a trend dalšího vývoje, zda je rostoucí nebo klesající, o kolik %)

Jak informace efektivně získáte ?

 • Z vlastního firemního informačního systému zjistíte mnohé cenné údaje o Vašich zákaznících : jaký je jejich počet, odkud jsou, jaký je jejich průměrný nákup ve vybraném období, o které produkty mají zájem, a rovněž, jak se tyto údaje mění a vyvíjejí v čase.
 • Od zaměstnanců, kteří jsou ve styku se zákazníky a znají jejich potřeby a přání, můžete získat řadu cenných a aktuálních informací.
 • Zeptejte se přímo zákazníků: zašlete jim poštou nebo ještě lepe e-mailem dotazník a zeptejte se nich na to, co se potřebujete dovědět. Můžete rovněž sami nebo s podporou externí specializované firmy připravit telemarketingový průzkum. Využijte běžně dostupných informačních zdrojů : ročenek, statistických údajů, informací z ekonomického tisku, volně publikovaných studií a výsledků výzkumů. Naleznete je v knihovnách nebo na Internetu.
 • Využijte služeb externí konzultační firmy nebo konzultanta: samozřejmě nebudete provádět komplexní obšírný výzkum a kupovat si služby drahých renomovaných agentur, ale určitě je dobré nechat si poradit od specialisty, jak a kde informace získat, nebo jak připravit zákaznické ankety či telemarketingový průzkum. Výsledkem pak bude vyšší kvalita získaných informací.

Procesu marketingového výzkumu byste – zejména v nových oblastech podnikání nebo na nových trzích – měli věnovat maximální pozornost. Náklady vynaložené na marketingový výzkum a získání dat mohou výrazně zpřesnit Váš pohled na cílové trhy a eliminovat následná chybná rozhodnutí – jejichž důsledkem by pak mohly být mnohonásobně vyšší ekonomické ztráty.

Od roku 2002 pracuji na volné noze jako marketingový specialista, copywriter a konzultant. Zaměřuji se zejména na marketing malých firem a poznatky a zkušenosti z této oblasti publikuji na serveru promarketing.cz. Více informací...