Webové stránky malé firmy – 1.část

Webové stránky malé firmy – 1.část

Dnešním dnem začíná seriál věnovaný internetovému marketingu – oblasti, kterou nejvýrazněji preferujete jak v anketě, tak i v mailech přicházejících na moji adresu. A v této oblasti nelze začít ničím jiným, než prezentací na Internetu – firemními webovými stránkami.

Firemní webové stránky mohou mít různý účel – mohou propagovat firmu nebo produkty, zajišťovat technickou podporu stávajícím zákazníkům, jejich cílem může být získávat nové zákazníky, informovat veřejnost nebo i plnit prodejní funkce, kdy si zákazník může objednat zboží v kteroukoli denní či noční dobu, 7 dní v týdnu. Já se v tomto seriálu soustředím na „marketingový web“, který plní zejména propagační funkci – díky němu se mohou zákazníci dozvědět o Vaší firmě, její produktové nabídce a mohou s Vámi on-line komunikovat.

Necítím se být specialistou na internetový marketing a nebudu proto zacházet do přílišných detailů a speciální terminologie. Na Internet jsem vždy pohlížel ze své pozice „marketéra“ jako na specifické marketingové médium, kterému je potřeba porozumět (stejně jako médiím ostatním) a vhodně jej začlenit do firemního komunikačního mixu. Toto bych velmi rád zdůraznil, jelikož jsem se ve své praxi mnohdy setkal s chybami pramenícími z nepochopení výše zmíněného faktu. Stejně jako u jiných komunikačních aktivit musíte i u Internetu zvažovat, komu je dané sdělení určeno, definovat cíle webové prezentace a stanovit, jakým způsobem se efektivně prezentovat. To mimo jiné rovněž znamená být vždy v souladu s ostatními marketingovými aktivitami a podnikatelskou strategií firmy.

Má web malé firmy vůbec smysl?

Toť základní otázka – avšak pokud bych si myslel, že smysl nemá, asi by nebylo v tomto seriálu o čem psát :-) Samozřejmě vždy záleží na mnoha aspektech – velikosti firmy, její nabídce, regionálním rozsahu působnosti atd. Vždy je proto důležité pečlivě promyslet a definovat cíle webu: má přinést firmě nové zákazníky? Poskytnout podporu a informace stávajícím? Informovat o aktuální nabídce? Vytvořit komunitu lidí doslova „žijících“ s firmou?

Internetové médium poskytuje marketingu malých firem mnohé výhody – zajímavé aktivity lze realizovat s nízkými náklady, jejich výsledky jsou dobře měřitelné a vyhodnotitelné. Odpověď na otázku v titulku odstavce je tedy kladná a otázkou pouze zůstává JAK vytvořit dobrý firemní web a jak s ním pracovat – tak, abyste dosahovali Vašich cílů efektivně, s odpovídajícími výdaji financí, času, Vaší energie…

Takže o čem ten seriál vlastně bude?

Na tuto otázku jsem již vlastně odpověděl v minulém odstavci: bude o tom, jak vytvořit dobrý firemní web a jak s ním dále efektivně pracovat – tak, abyste dosahovali Vašich cílů. Konkrétně:

  • jako v jiných oblastech marketingu začneme plánováním a zodpovíme si otázky typu: Jaké cíle budou webové stránky plnit? Komu je jejich obsah adresován? Jaké informace budou na webu publikovány? Jaká bude struktura stránek a navigace po stránkách?
  • následovat budou otázky spojené s realizací – probereme otázky spojené s poskytováním webového prostoru, výhody a nevýhody placených i neplacených služeb, vhodné názvy domény Vaší prezentace. Zaměříme se rovněž na několik věcí, na které byste si měli dát pozor při zpracování webu externí firmou (jedná se zejména o záležitosti spojené s designem a „přílišnou kreativitou“).
  • pokračovat budeme možnostmi propagace Vašich webových stránek
  • budeme rovněž diskutovat práci s hotovým webem, kde se zaměříme zejména na aktuálnost publikovaných informací, která bývá často Achillovou patou mnohých prezentací… Rčení, že „není nic tak staré, jako jsou včerejší noviny“, se dokonale hodí i do oblasti Internetu.

Těším se na setkání u 2. pokračování seriálu.

Od roku 2002 pracuji na volné noze jako marketingový specialista, copywriter a konzultant. Zaměřuji se zejména na marketing malých firem a poznatky a zkušenosti z této oblasti publikuji na serveru promarketing.cz. Více informací...