Roční kontrolní seznam marketéra malé firmy

Roční kontrolní seznam marketéra malé firmy

Úvodní dny nového roku jsou ideální příležitostí k tomu, abychom se podívali na marketing z nadhledu a zamysleli se nad prioritami v roce 2008.

V dnešním článku jsem si pro vás připravil stručný „checklist“ pro vaši marketingovou práci v roce 2008. Využijte prvních dnů nového roku, které ještě nebývají zpravidla poznamenány hektickou prací, pro zamyšlení nad marketingovými prioritami. Zde je několik námětů:

  • Máte zpracováno vyhodnocení marketingu za rok 2007? Může být jak formální (například prezentace činnosti marketingového oddělení vedení firmy či všem jejím zaměstnancům), tak i neformální, jen pro vás: tak, abyste si ujasnili, co se vám v roce 2007 povedlo a přineslo nejlepší výsledky a co se naopak příliš nesetkalo s úspěchem. Minimální varianta: poznamenejte na papír 3 nejdůležitější a největší pozitiva a negativa loňského marketingu a co z nich vyplývá pro vaši další práci.
  • Máte připraven marketingový plán pro rok 2008? Alespoň pro ty nejvýznamnější/nové produkty (služby) a zákazníky byste měli mít plán k dispozici. Nejvýznamnější produkty a zákazníci budou tvořit v novém roce základ vašeho obratu a zisku, takže určitě nebude od věci promyslet si, jaké obchodní výsledky od nich očekáváte a jakými marketingovými aktivitami jejich dosažení podepřete. U nových zákazníků a produktů může být problém, že nemáte obchodní data z minulosti a zkušenosti ukazují, že firmy obchodní výsledky u nových produktů spíše přeceňují. Pro nové produkty a zákazníky připravte raději konzervativní obchodní plán a počítejte s vyššími náklady na marketing.
  • Máte stanoveny hlavní cíle marketingu pro rok 2008? Máte-li zpracovány marketingové plány, pak jistě ano :-) Několik tipů, čeho by se mohly cíle týkat: Uvedení nových produktů a služeb, získávání nových zákazníků, zlepšování pozice firmy/produktu na trhu, obchodních výsledků, rozšíření aktivit do nových regionů, využití nových příležitostí, zlepšování konkurenčního postavení (využívání silných stránek a odstraňovýní slabých), zlepšení firemních marketingových systémů, zvýšení reputace marketingového oddělení ve firmě…
  • Víte, s jakými prostředky můžete pro marketing počítat? Jinými slovy – máte zpracován a vedením odsouhlašen rozpočet na marketing? Stejnou pozornost jako rozpočtu věnujte při jednání s vedením rovněž přínosům, které získá firma uplatňováním marketingu. Máte-li k dispozici vyhodnocení minulých aktivit, ve kterých jsou tyto přínosy jasně viditelné, využijte je. To, co zajímá vedení firmy nebo její vlastníky, je návratnost investic. Snažte se dívat na svůj marketingový rozpočet očima vedení – ne jako na (zbytečné) náklady, ale jako na „investici“, která firmě něco významného přinese.
  • Zvažte, jak zlepšit reputaci marketingu interně ve své firmě. Marketingová práce bývá často nedoceněna. Vedení může vidět v marketingu pouze příliš vysoké a někdy i zbytečné náklady. Obchodníci jsou přesvědčeni, že firma stojí téměř výhradně na jejich práci, jelikož přinášejí do firmy business. Účetní, skladníci, pracovníci výroby jsou přesvědčeni, že bez nich by to nešlo, zatímco bez marketingu ano. Vy víte, že to není pravda, ale děláte něco pro to, aby to věděli i ostatní zaměstnanci firmy? Najděte způsob, jak o přínosech a výsledcích své práce informovat vedení i ostatní zaměstnance a vzdělávat je o roli marketingu ve firmě.
  • Máte k dispozici dobře fungující marketingové systémy? Takové, které umožňují sdílení informací, plánování a přípravu aktivit, jejich testování, realizaci i vyhodnocování? Takové, které umožňují efektivně oslovovat zákazníky? Zvažte, ve kterých oblastech je potřeba zjednat nápravu a prodiskutujte svou představu s vedením.
  • Víte, které marketingové kampaně a aktivity budou v roce 2008 pro vaši firmu nejvýznamnější a časově nejnáročnější? (Tyto aktivity si zřejmě také ukrojí největší díl z koláče vašeho marketingového rozpočtu). Například účast na výstavě či veletrhu je potřeba začít připravovat několik měsíců dopředu. Jen o něco méně času na přípravu si může vyžádat důležitá directmailová kampaň. Věnujte takovýmto aktivitám tolik času a zdrojů, kolik je potřeba. Neplýtvejte finančními prostředky a nenechte se svést „výhodnou“ nabídkou účasti na výstavě na poslední chvíli, „protože je cenově velmi výhodná“. Promyslete veškeré aspekty takovýchto rozsáhlejších aktivit a zpracujte harmononogram jednotlivých dílčích činností.

Závěrem ještě jeden tip: je důležité, aby výsledkem vašeho zamyšlení nad marketingem pro rok 2008 nebyl jen soupis poznatků, nedostatků či idejí. Je důležité věci analyzovat, ale ještě mnohem důležitější je naplánovat a realizovat k závěrům analýz konkrétní akce! Jinými slovy – nestačí říci pouze „toto je naše slabá stránka“; důležitý je závěr „toto je naše slabá stránka, proto se na ni zaměříme a v roce 2008 uděláme to, to, a to – s cílem její eliminace.“

Přeji vám pevné zdraví a úspěšný rok 2008!

Od roku 2002 pracuji na volné noze jako marketingový specialista, copywriter a konzultant. Zaměřuji se zejména na marketing malých firem a poznatky a zkušenosti z této oblasti publikuji na serveru promarketing.cz. Více informací...