5 tipů pro překonání úskalí situačních analýz

5 tipů pro překonání úskalí situačních analýz

Zpracování situačních analýz je při přípravě marketingového plánu jednou z časově nejnáročnějších činností a skrývá i další úskalí. Jak lze tuto práci zefektivnit a ušetřit nějaký ten čas?

Jeden z možných scénářů přípravy marketingového plánu může vypadat třeba následovně:

Podnikatel, vlastník malé firmy nebo pracovník marketingového oddělení střední firmy se v dobré víře pustí do zpracování marketingového plánu a začne analýzami – produktu, firmy, konkurence, distribučních cest, podnikatelského prostředí. Popíše analýzami nejrůznějšího druhu několik desítek stran papíru a pak nad nimi zůstane bezradně sedět a dost dobře neví, co dělat se všemi těmi informacemi dále. Napadá ho, jaký to vše má smysl, a že konec této práce je někde v nedohlednu. Je mírně frustrován, ztrácí elán a chuť do dalšího plánování. V této situaci se buďto obrací na externího specialistu, který mu s dokončením práce pomůže… ovšem obvyklejší alternativá je taková, kdy složka s poznámkami skončí v šuplíku s tím, že snad někdy, až bude trochu více času…

Nepříjemný scénář? Bohužel stále dost častý. A při zpracování situační analýzy dělají autoři plánů i další chyby – například nevyvozují potřebné závěry a nerozpracovávají další potřebné kroky, které z analýz vyplynuly.

Ebook „Marketingový plán malé firmy“
50-stránková PDF publikace z června 2012 obsahuje nejdůležitější informace pro efektivní plánování a řízení vašeho marketingu.
Ebook získáte bezplatně zde.

TIP

Jak se podobných chyb při situační analýze vyvarovat a získat z analýzy maximum?

Zde je 5 tipů, které vám pomohou ušetřit čas a zlepšit proces plánování:

  1. Využívejte standardizované metody, např. SWOT. Silné a slabé stránky vztahujte ke konkurenci – má-li například konkurence v nabídce srovnatelný produkt, který je stejně levný jako ten váš, těžko můžete za vaši výhodu prohlásit nízkou cenu produktu.
  2. Soustřeďte se na podstatné věci. Můžete využít třeba Paretovo pravidlo 80/20 nebo jinou pomůcku. Provedli jste SWOT analýzu a získali spoustu námětů? Nerozmělňujte své úsilí – soustřeďte se třeba na odstranění tři nejvýznamnějších slabých stránek a dvě zajímavé příležitosti.
  3. Akce je důležitější než analýza. Položte si otázku „Co s tím uděláme?“. A nejen u slabých stránek, příležitostí nebo hrozeb, ale i u silných stránek, kterými se pyšníte a kde předčíte konkurenci – zde bude vhodné se zamyslit, jak si silnou stránku udržet nebo ji ještě vylepšit; také byste ji měli významně komunikovat směrem k zákazníkům.
  4. Nesnažte se získat stoprocentně přesné údaje – často to ani není možné. Věnujete-li polovinu času tomu, abyste získali 90% potřebných informací, a další polovinu času pro získání zbývajících 10%, je to špatně.
  5. Analyzujte ve dvou etapách: nejdříve se zaměřte na základní a nejdůležitější faktory a zpracujte rychle „hrubé“ analýzy. Ve druhé etapě pak předchozí výsledky zrevidujte a v případě potřeby doplňte či upravte. Často zjistíte, že jste již v první etapě získali dostatek informací, na kterých je možno stavět, takže ve druhé etapě pak pouze doladíte několik detailů. Ušetřit tak můžete spoustu času
Od roku 2002 pracuji na volné noze jako marketingový specialista, copywriter a konzultant. Zaměřuji se zejména na marketing malých firem a poznatky a zkušenosti z této oblasti publikuji na serveru promarketing.cz. Více informací...