Předpoklady úspěchu vašeho podnikání

Předpoklady úspěchu vašeho podnikání

Včera jsem se zmínil o tom, jak velmi je podstatné, aby vás zvolené podnikání opravdu bavilo. Je to jedna z důležitých podmínek zvyšujících vaše šance na úspěch v podnikání.

Bohužel se nejedená o podmínku jedinou :-(

Podnikání je komplexní oblast činnosti a ať již si vyberete jakýkoliv obor, musíte dobře – ne-li přímo na výbornou – zvládnout celou řadu dalších záležitostí, ve kterých pravděpodobně při startu podnikání nebudete mít dostatek znalostí a zkušeností. Řada z nich je přitom dosti podceňovaná.

Projdete-li si například internetové diskuze na serverech věnovaných podnikání, zjistíte, že možná až 90% diskuzí je věnováno daním, financím a legislativě. Jako by znalost této problematiky byla postačující podmínkou pro dosažení úspěchu v podnikání. Ano, je to velmi důležitá oblast, ale neméně důležitou oblast přestavuje například plánování a řízení, kterým se začínající podnikatelé učí zpravidla až průběžně „za pochodu“… a často za cenu finančních ztrát.

Podívejme se tedy blíže na to, co musí začínající podnikatel zvládnout:

  • Již výše zmíněná problematika daní a legislativy – samozřejmě, zde se vyplatí nic nepodcenit, naštěstí nemusíte znát vše a můžete využít relativně rozumně dostupných služeb účetních a právních kanceláří.
  • Finance – alfa a omega podnikání. Nejde přitom jenom o dotace, úvěry, náklady na rozjezd a účtování, ale zejména o orientaci v problematice finančního řízení firmy, cash flow, ziskovosti, apod. Potřebné znalosti a zkušenosti časem získáte, pro rozjezd firmy ovšem využijte služeb dobrých finančních poradců nebo rad zkušených podnikatelů a zvolte raději kapitálově méně náročné podnikání.
  • Plánování a řízení – jako podnikatel musíte činit důležitá rozhodnutí a uvádět je do praxe. Díky plánování a řízení snížíte podnikatelská rizika, budete vědět, čeho chcete dosáhnout a jaké kroky musíte pro splnění svých cílů učinit.
  • Lidské zdroje – musíte se umět rozhodnout, co můžete udělat sami, kdy potřebujete využít externích služeb a kdy potřebujete vlastní zaměstnance. Musíte umět s těmito lidmi komunikovat a nastavit vzájemnou spolupráci tak, aby byla výhodná jak pro vás, tak pro ně.
  • Prodej a marketing – musíte co nejpřesněji vědět, kdo je váš zákazník, a pochopit, jaké má potřeby a přání – a následně pak vypracovat a realizovat nejvhodnější a nejefektivnější prodejní a marketingovou strategii.

Je toho hodně najednou? Ano, souhlasím… a to jsme ještě nezařadili do tohoto seznamu například problematiku výroby, vývoje nových produktů a řadu dalších témat. Dobrá zpráva je ovšem ta, že téměř všemu se můžete postupně, krok za krokem naučit. Proto se přikláním k tomu, abyste začínali v malém, získávali zkušenosti a znalosti, a své podnikání postupně rozšiřovali a zdokonalovali. Podnikání – to je prostě celoživotní vzdělávání, které ovšem za to stojí :-)

Od roku 2002 pracuji na volné noze jako marketingový specialista, copywriter a konzultant. Zaměřuji se zejména na marketing malých firem a poznatky a zkušenosti z této oblasti publikuji na serveru promarketing.cz. Více informací...