Čemu se mohou naučit malé firmy od velkých společností – 2. část

Čemu se mohou naučit malé firmy od velkých společností – 2. část

V dnešním článku se zaměřím na marketingový informační systém, práci marketingových manažerů a plánování a řízení marketingu.

Marketingový informační systém

Velké společnosti znají hodnotu informací o zákaznících. Ve svých rozsáhlých CRM systémech uchovávají obrovské množství informací o zákaznících, realizovaných nákupech, jejich četnosti a trendech, obchodních schůzkách a další komunikaci, preferencích a potřebách zákazníků, nebo i informací získaných prostřednictvím anket a formulářů – včetně takových, jako jsou třeba časový rámec nákupu a schválený rozpočet u rozsáhlejších projektů. Veškeré tyto informace mají za cíl pracovat se zákazníkem tak, aby byl spokojený, poskytovat mu informace, které potřebuje, a vědět, kdy bude ten správný čas s ním uzavřít nákup.

Podnět pro malou firmu: Díky internetu mají i malé firmy obrovskou šanci být vzdáleny od svých zákazníků a zájemců o jejich řešení pouze „na jedno kliknutí myši“ a vytvářet si vlastní informační systém o svých zákaznících, jejich nákupech, zájmech, požadavcích, potřebách, názorech, přáních. Informační systém je základem pro přímou a systematickou komunikaci s těmito zákazníky, přičemž je potřeba respektovat způsob, jaký tito zákazníci pro vzájemnou komunikaci preferují, a poskytovat jim takové informace a služby, které jsou pro ně přínosné. Na druhé straně je možno přímo od zákazníků získat řadu cenných podnětů, které vám pomohou vylepšit úroveň dodávaných produktů a služeb. Malé firmy přitom nemusí investovat do takovéhoto systému statisíce, dobře jim poslouží třeba i možnosti kancelářských programů, které standardně používají (např. Outlook), bezplatné open source aplikace nebo v nejjednodušším případě i vhodně sestavená excelovská tabulka.

Práce a odměňování marketingových manažerů podle cílů

Velké společnosti vědí, že musí řídit své manažery podle cílů. Jakkoli se to zdá být snadné například u manažerů prodeje (jejichž odměňování závisí z významné části na dosaženém obratu a zisku), u marketingových manažerů je to o něco málo komplikovanější, jelikož je nutné najít vhodná kritéria a určit cíle, kterých by měl marketingový manažer dosáhnout. Takovými kritérii mohou být například:

 • plnění cílů definovaných v marketingovém plánu (může se jednat o počty zákazníků a potenciálních zákazníků, podíly na trhu, uvedení nových produktů na trh apod.)
 • realizace a vyhodnocení úspěšnosti plánovaných marketingových aktivit
 • dodržení marketingového rozpočtu

Podnět pro malou firmu: Zajistěte, aby pracovníci, kteří mají na starosti marketing, byli řízeni podle cílů. Má-li marketing malé firmy fungovat, musíte systematicky a nepřetržitě provádět marketingové aktivity, oslovovat zájemce o vaši nabídku, budovat databázi zákazníků, zjišťovat názory a spokojenost zákazníků s vašimi službami a měnit své působení na trh tak, abyste byli schopni získat nové zákazníky a zajistit, aby se k vám stávající zákazníci rádi vraceli. Vaši marketingoví pracovníci by proto měli být řízeni a hodnoceni podobně, jako je tomu u velkých společností.

Plánování a řízení marketingu

Zde budu stručnější, protože se důležitostí tohoto tématu zabývá velmi podrobně i ebook Marketingový plán malé firmy. Velké firmy si prostě nemohou dovolit neplánovat nebo plánování jakkoli podcenit, takže jejich marketingové plány jsou velice obsáhlé, podrobné a komplexní. U malých firem je praxe většinou odlišná a problematika řízení a plánování (nejen) marketingu je často podceňovaná. Dovolte mi tedy, abych zde na závěr uvedl „desatero“ z výše uvedeného ebooku, které poukazuje na důvody, proč by malé firmy měly věnovat marketingovému plánování náležitou pozornost:

 • Snížíte rizika podnikání své firmy
 • Zajistíte si do budoucna vyšší prodeje a zisky
 • Přispějete k plnění dlouhodobých cílů své firmy
 • Soustředíte svůj marketing tam, kde vám přinese nejlepší obchodní výsledky
 • Zamezíte plýtvání penězi na nefungující marketingové aktivity
 • Zjistíte, jak využít svých silných stránek a prosadit se oproti konkurenci
 • Lépe porozumíte svým zákazníkům a jejich potřebám
 • Budete moci včas reagovat na změny podnikatelského prostředí a podmínek na trhu
 • Prosadíte své cíle a záměry – při jednání s vedením firmy, majiteli nebo investory
 • Budete schopni svůj marketing opravdu řídit

Ebook „Marketingový plán malé firmy“
50-stránková PDF publikace z června 2012 obsahuje nejdůležitější informace pro efektivní plánování a řízení vašeho marketingu.
Ebook získáte bezplatně zde.

Od roku 2002 pracuji na volné noze jako marketingový specialista, copywriter a konzultant. Zaměřuji se zejména na marketing malých firem a poznatky a zkušenosti z této oblasti publikuji na serveru promarketing.cz. Více informací...