Vzorová šablona „Dlouhodobé plány a cíle“ ke stažení

Vzorová šablona „Dlouhodobé plány a cíle“ ke stažení

Před několika týdny jsem na těchto stránkách představil sadu šablon „Marketingový plán – START“. Jednu z těchto šablon vám nyní nabízím ke stažení.

Šablony „START“ jsou určeny zejména těm marketérům, kteří s marketingovými plány začínají: OSVČ, podnikatelům působícím na volné noze či marketérům malých firem. Jejich popis najdete v jednom z minulých příspěvků na tomto webu. Abych vám lépe přiblížil, jak jsou šablony START koncipovány, nabízím jednu z šablon zájemcům ke stažení. V tomto příspěvku naleznete rovněž doprovodný text z osmnáctistránkového „Průvodce k šablonám START“.

Ikdyž se firemní marketingové plány zpracovávají zpravidla na konci roku, můžete tyto šablony využít i nyní – například když právě začínáte s podnikáním nebo o něm uvažujete, uvádíte-li na trh novou službu či produktovou řadu, naskytla-li se vám neočekávaně nová příležitost nebo v případě, kdy plánujete z jakýchkoliv důvodů změnu zaměření své firmy.

Šablona ke stažení

Šablonu „Dlouhodobé plány a cíle“ si můžete stáhnout zde.

Komentář k šabloně – text z „Průvodce“

Šablona MPS-2: Dlouhodobé plány a cíle

Dlouhodobé plány a strategie zpracujte nejdříve, a až následně plánujte v kratším časovém horizontu. Taktické a operativní plány tvoří prostě jednu etapu realizace vaší dlouhodobé firemní strategie.

Strategického plánování se nemusíme obávat, i když se v praxi malé firmy a podnikatelé dlouhodobým strategiím obvykle příliš nevěnují. Pro účely našeho základního plánu bude stačit, abychom si uvědomili a definovali několik základních dlouhodobých priorit a cílů, kterých chceme dosáhnout.

Strategické plány a cíle mají několikaletou platnost; je totiž velmi důležité, aby bylo vaše působení na trhu dlouhodobě konzistentní. Práce se zákazníky je běh na dlouhou trať a vaši zákazníci by neměli být zmateni z toho, že letos máte zcela jiné priority a nabídku, než v roce minulém.

Na druhé straně je nutné strategii periodicky revidovat a přizpůsobovat. Trh je dynamické prostředí a podnikatelské podmínky, okolí, konkurence a preference zákazníků se neustále mění a vyvíjejí. I v případě, že se váš trh jeví relativně stabilní, byste si měli jednou ročně svou dlouhodobou strategii projít a v případě potřeby ji zaktualizovat.

Šablona MPS-2 obsahuje 4 základní sekce: firemní vizi a dlouhodobé prodejní, marketingové a osobní cíle.

Firemní vize popisuje, kam vaše firma směřuje a jak by měla vypadat v budoucnosti. Tato vize může být vyjádřena jednou nebo několika větami, které budou odrážet vaši představu o tom, jakého optimálního stavu chcete v dlouhodobém horizontu dosáhnout.

Do sekce dlouhodobých prodejních cílů uveďte předpokládané prodeje a zisky vaší firmy v nejbližších pěti letech. Možná zjistíte, že vám vyjádření v konkrétních číslech činí problémy, zejména v případě, kdy vaše firma ještě nemá za sebou prodejní historii; přesto velmi doporučuji, abyste tato čísla do svých plánů uvedli. Možná budou nepřesná, ale své původní odhady a předpoklady můžete později upřesnit. Důležité je, že konkrétní čísla budou představovat jasné měřítko vašeho předpokládaného úspěchu a že budete moci porovnávat reálné výsledky s plánovanými a zamýšlet se nad tím, nakolik byla vaše očekávání naplněna, kde jste udělali chyby, kde se objevily nové příležitosti a jaké další kroky byste měli podniknout.

TIPAbyste se dostali k rozumným prodejním číslům, zohledněte ve své dlouhodobé předpovědi prodeje, zejména:

• jakých výsledků potřebujete dosáhnout pro zdravý rozvoj firmy
• jaké prodejní výsledky jste zaznamenali v minulých letech
• jaký je nákupní potenciál vaší cílové skupiny – počet zákazníků, jejich zájem o vaši nabídku, koupěschopnost, možnost opakovaných prodejů, konkurence
• jaké jsou tržní trendy v oblasti, ve které se pohybujete – roste váš trh, stagnuje, nebo klesá?
• jak se vyvíjí podnikatelské prostředí a legislativa
• jaké nové produkty byste chtěli uvést v nejbližších 5 letech na trh, které nové skupiny zákazníků můžete oslovit, kam a jakým způsobem chcete rozšířit své podnikání

Dlouhodobé marketingové cíle by pak měly být v souladu s vašimi prodejními cíli. Nehledejme v tom žádnou vědu, je to prostě jen úvaha typu: abychom dosáhli těchto prodejních výsledků, musíme:

• uvést na trh nový produkt…
• získat alespoň … nových zákazníků v cílové skupině…
• zvýšit podíl na trhu o …%
• rozšířit své podnikání do …
• …atd.

TIPSekce dlouhodobých prodejních a marketingových cílů zpracovávejte současně. Začněte tím, že do tabulky prodejních cílů uvedete optimální výsledky prodeje a zisku, kterých byste chtěli v následujících letech dosáhnout. Následně podrobte tato čísla kritické revizi – viz předchozí TIP – a stanovte své marketingové cíle tak, aby podporovaly dosažení prodejních cílů. Zvažte přitom možnosti a zdroje své firmy (čas, peníze, znalosti). Cílem je, abyste dospěli do stavu, kdy si řeknete: takhle by to mohlo fungovat – když získáme 100 nových zajímavých zákazníků a uvedeme na trh nové produkty X a Y, pak vypadají naše prodejní čísla reálně.

Budou dlouhodobé odhady a předpovědi nepřesné? Pravděpodobně ano, protože jednak nemáme a nikdy ani mít nebudeme zcela přesné informace o trhu, nákupním chování zákazníků, jejich zájmu o naši nabídku. Kromě toho můžete namítnout, že dneska nikdo neví, co bude za měsíc, natož jak bude situace na trhu vypadat třeba za tři roky. Takže mají ty dlouhodobé cíle vůbec nějaký význam?

Určitě ano. Za prvé, budete moci průběžně porovnávat reálné výsledky s plánovanými, zjišťovat důvody odchylek od původních předpokladů a reagovat na ně – což je vlastně základ řízení. Za druhé, své původní plány budete časem na základě nově zjištěných poznatků vylepšovat a upřesňovat, což vám umožní v budoucnu plánovat daleko efektivněji a přesněji. Za třetí, důležitý je nejen hotový plán, ale i celý plánovací proces, v jehož průběhu si ujasníte řadu věcí týkajících se vašeho podnikání a získáte nové cenné náměty pro svou práci.

Poslední sekcí této šablony jsou dlouhodobé osobní cíle. Záleží na vás, zda je do svého plánu zařadíte, či nikoliv; jestliže je váš osobní život těsně propojen s podnikáním – což se týká zejména OSVČ, podnikatelů na volné noze nebo majitelů malých firem – bude pro vás důležité uvést osobní a pracovní záležitosti do souladu.

Uveďte sem tedy své priority a dlouhodobé cíle, které považujete za nejdůležitější. Může se jednat o finanční cíle (nezávislost, zajištění na stáří), seberealizaci a uplatnění svých schopností, pracovní mobilitu či vlastní způsob organizace práce, nebo získání více času pro svou rodinu, zájmy, cestování… Dlouhodobé osobní cíle by měly být v dobrém souladu s cíli firemními.

Objednávka šablon „Marketingový plán – START“

Máte-li zájem o kompletní balíček šablon START, můžete si jeho zaslání objednat emailem na adrese jiri.bednar@promarketing.cz. Na stejnou adresu prosím směřujte i své případné dotazy k tomuto produktu. Do objednávky nezapomeňte uvést své fakturační údaje. Cena balíčku START je 400 Kč + 21% DPH (resp. 484 Kč včetně DPH).

Garance plné spokojenosti a vrácení peněz

Po objednání vám zašlu zálohovou fakturu, po jejímž uhrazení obdržíte emailem balíček „Marketingový plán – START“. Nebudete-li z jakýchkoliv příčin s balíčkem START spokojeni, zjistíte-li, že nesplňuje vaše představy nebo že jej při svém podnikání nevyužijete, informujte mě do 7 dnů od zaslání balíčku o důvodu, proč nebudete tento balíček využívat a já vám obratem zašlu vaši zálohu zpět v plné výši. V případě, že takovouto informaci neobdržím, předpokládám, že jste s šablonami START spokojeni a po 7 dnech vám zašlu emailem daňový doklad.

Od roku 2002 pracuji na volné noze jako marketingový specialista, copywriter a konzultant. Zaměřuji se zejména na marketing malých firem a poznatky a zkušenosti z této oblasti publikuji na serveru promarketing.cz. Více informací...