Školení bezpečnosti práce pro vaše zaměstnance. Víte, kdy je povinné a jak se řeší?

Školení bezpečnosti práce pro vaše zaměstnance. Víte, kdy je povinné a jak se řeší?

Víte, jak má vypadat firemní školení v oblasti bezpečnosti práce? Řekneme vám, co by mělo takové školení obsahovat, jak často ho pořádat a na co si dát pozor. V našem stručném přehledu se dočtete vše podstatné, a vyvarujete se tak zbytečných chyb.

Kdo potřebuje školení BOZP

Školení bezpečnosti práce znamená zjednodušeně to, že jste seznámili všechny své zaměstnance s riziky, které se týkají pracoviště nebo jejich pracovní náplně. Povinnost provádět školení BOZP je nařízena v zákoníku práce a musí jím projít všichni zaměstnanci. Zaměstnanec se nemůže nechat nikým zastoupit a v případě, že by pro něho byl zvolený termín školení z omluvitelných důvodů nevyhovující, musí být zaměstnavatelem zajištěn termín náhradní.

Je školení povinné?

Školení bezpečnosti práce (zkráceně BOZP) musí povinně absolvovat každý zaměstnanec – od recepční až po generálního ředitele firmy. Pokud k tomu nedochází, vystavuje se zaměstnavatel riziku, že mu v případě nehody či úrazu pojišťovna neproplatí kompenzace, které bude muset poškozenému zaměstnanci vyplatit. A to může být klidně částka v řádech milionů korun.

Kdy je nutné uspořádat školení BOZP?

Školením BOZP tedy musejí projít všichni zaměstnanci (vedoucí pracovníky nevyjímaje), konkrétně pak k němu dochází především v těchto případech:

  • když někdo nový nastoupí do zaměstnání
  • když dojde ke změně pracovního zařazení jedince
  • když jsou zaměstnanci svěřeny nové pracovní úkoly
  • když jsou zaváděny nové technologie či jiné pracovní postupy
  • když zaměstnanec přeruší pracovní činnost na dobu delší, než jak je vymezeno zaměstnavatelem v rámci interních předpisů
Jak často se má školit?

Pokud se výrazně nemění situace uvnitř firmy a nenastávají podmínky jmenované v předchozím výčtu, záleží na samotném zaměstnavateli, jakou formu školení zvolí a v jakém časovém intervalu bude své zaměstnance přeškolovat. Vychází se tak z předpokladu, že sám zaměstnavatel zná okolnosti práce ve firmě nejlépe a je tedy na něm, aby určil nejvhodnější řešení. To poskytuje zaměstnavatelům určitou volnost v rozhodování, na druhou stranu se tak stávají odpovědnými i za případnou chybnou formu školení nebo jeho nedostatečné opakování, za které mohou být postiženi sankcemi.

Nejčastěji se školení BOZP opakuje v případě administrativních činností jednou za 2 roky. V případě činností se zvýšeným rizikem se pak doporučuje zkrátit tuto dobu na 1 rok.

Součástí školení může být i praktický výcvik

V případě, že je pracoviště z hlediska bezpečnosti práce rizikovější, je dobré v rámci školení pořádat i praktický výcvik, na který většinou dohlíží kvalifikovaný vedoucí pracovník. Výcvik je pak opět zakončen přezkoušením zaměstnance, které zahrnuje jak teoretickou, tak i praktickou část.

Správně vedená dokumentace je základ

Se školením BOZP souvisí i vypracování jeho osnovy. V osnově musejí být uvedeny všechny body, které uložil zaměstnavatel svým zaměstnancům jako pokyny, jsou to tedy veškeré nezbytné směrnice i bezpečností pokyny – zákonné i vnitřní firemní. Osnova se následně stává součástí povinné dokumentace školení bezpečnosti práce a může ji kontrolovat Inspekce bezpečnosti práce.

Školení BOZP končí vždy ověřením znalostí zaměstnance a může probíhat například formou písemného testu, ústního pohovoru, nebo může být dotyčný přezkoušen komisí. Jakmile zaměstnanec zkoušku úspěšně složí, stává se doklad o ověření znalostí, stejně jako případné další záznamy o provedených školeních, součástí jeho osobní složky.

Školení bezpečnosti práce můžete provádět sami, nebo povolejte profesionály

Dle zákona může školení BOZP provést osoba, kterou určí zaměstnavatel, pokud je odborně způsobilá pro prevenci rizik. V případě menších firem, které nemají více než 25 zaměstnanců, může být školitelem i sám zaměstnavatel. Ve firmách, které tento počet zaměstnanců převyšují, může být školitelem zaměstnanec vlastnící certifikát odborně způsobilé osoby v prevenci rizik, nebo školení zajišťuje externí dodavatel. Ten musí samozřejmě také vlastnit potřebnou certifikaci a živnostenský list v oboru BOZP.

Nezapomeňte, že kvalitní a dobře zdokumentované školení bezpečnosti práce je důležité proto, aby nepadla veškerá vina za případný úraz na pracovišti na zaměstnavatele. Často takové školení BOZP, které se pohybuje v řádech několika stokorun, může ušetřit firmě miliony korun, které by jinak šly na odškodnění pracovních úrazů zaměstnanců. Ušetříte si tak mnoho nepříjemností – to platí obzvlášť pro organizace, kde je riziko úrazu navíc ještě zvýšené.

Od roku 2002 pracuji na volné noze jako marketingový specialista, copywriter a konzultant. Zaměřuji se zejména na marketing malých firem a poznatky a zkušenosti z této oblasti publikuji na serveru promarketing.cz. Více informací...