Osm klíčových bodů pro úspěšný marketingový plán

Osm klíčových bodů pro úspěšný marketingový plán

Internet a technologie zcela mění očekávání zákazníků, kteří komunikují s vaší firmou. A tempo změn nebude zpomalovat. Nové komunikační platformy a technologie se budou i nadále objevovat.

Co to znamená? Že už byste se měli přestat tvrdohlavě držet plánu aktivit stanovených na celý rok. Váš marketingový plán musí být živá věc, kterou lze operativně měnit a která musí mít prostor pro vývoj.

Chcete-li vyhrát, musíte neustále sledovat dění a přizpůsobovat svoje marketingové aktivity aktuální situaci. Upravte svůj roční marketingový plán pro digitální ekonomiku. Zdá se vám to složité? Naštěstí to nemusíte vidět tak černě. Váš plán prostě potřebuje jen pár úprav a dodatků, díky čemuž budete i v roce 2017 úspěšní.

Zde je osm základních prvků úspěšného ročního marketingového plánu, který přežije stále se měnící svět marketingových kanálů a technologií.

1. Váš plán musí být odpovědí na otázku „Kdo jsme jako firma?“

Společnost bez jasného cíle, vize do budoucna a jasné firemní kultury působí neupřímně a lhostejně. Vize společnosti představuje základ pro tvorbu marketingového plánu, který bude autentický a přispěje k dobré práci se zákazníky.

Pokud ve vaší společnosti neznáte jasnou odpověď na otázku: „Kdo jsme?“, nemáte vizi ani misi, poslání, tak je na čase s tím něco udělat.

Pokud již máte „bibli pro vaši značku“ nebo marketingovou strategii, která zahrnuje vizi vaší společnosti, máte vyhráno. Dokument si projděte, abyste zjistili, jestli je aktuální, a pak s ním seznamte všechny účastníky procesu marketingového plánování.

2. Váš plán naplňuje vaše i zákazníkovy cíle

Když budete mluvit ke všem, nikoho nezaujmete. V naší informacemi a obsahem přetížené společnosti je sdělení, které nebude směřovat k úzce specifickému publiku, téměř stoprocentně ztraceno. Váš marketingový plán musí dát jasně najevo, kdo vlastně jste, koho se snažíte oslovit a co hodláte prezentovat.

Začněte tím, že si vytvoříte seznam základních produktů a služeb, se kterými jste na trhu, a pak si pro ně vykreslete ideální zákazníky. Pokud vám dělá problémy zúžit portfolio klientů, obraťte se na svůj prodejní tým s otázkou: „Kdo jsou naši klíčoví klienti? Jak funguje naše odvětví? Jaké jsou demografické a psychologické poznatky o osobách, které kupují naše výrobky nebo služby?“ Velmi pravděpodobně budete mít u každého produktu několik bodů.

Potom vše proberte s vedením a ptejte se: „Kdybyste měli vybrat jen 2-3 produktové řady a určit nejdůležitější typ zákazníků, pro jakou produktovou řadu by to bylo a proč?“ Čím užší bude vaše zákaznická skupina, tím účinněji využijete vaše náklady na marketing.

Poté, co shromáždíte tyto informace, zapište to do svého marketingového plánu a přejděte k dalšímu kroku.

3. Váš plán zahrnuje úspěchy a neúspěchy předchozího roku

Sledování a analýza jsou nejlepší přátelé úspěšného marketéra. Posbírejte veškeré informace o marketingových aktivitách, které byly zavedeny v loňském roce a sepište si je. Je téměř nemožné, aby všechna tato data byla součástí vašeho plánu. Pokud ale nedáte dohromady větší množství údajů, pročtěte si pořádně bod č. 8, který je uvedený níže.

4. Váš plán míří na hlavní cíle

Vize a mise společnosti jsou stanoveny a vy máte přehled i o výsledcích z předchozího roku; nastal tedy čas udělat návrh hlavních cílů.

Začněte s hlavními cíli celé společnosti – ty by měly být stanoveny vedením. Mezi velké cíle by měly spadat ty, které se zaměřují na rozvoj podnikání, nárůst tržeb a zisku, spokojenost zákazníků a poskytování zákaznických služeb.

Jakmile si stanovíte tyto cíle, vaše marketingové plány zapadnou na své místo. Pokud je cílem vaší společnosti např. zvýšení počtu zákazníků v novém segmentu na trhu, stanovte si konkrétní růst, kterého chcete dosáhnout a najděte směr, kam zacílit. Aplikujte tento myšlenkový proces na každý z hlavních cílů, aby se vám jednodušeji nastavovaly marketingové cíle.

Mějte na paměti, že stanovení obchodních záměrů a cílů není jen o výběru konkrétního postupu; je to o definování metrik úspěchu.

5. Váš plán určuje a rozděluje rozpočet do tří hlavních kategorií

Aby to mělo nějaký smysl, pro všechny marketingové kampaně je třeba nastavit základní rozpočet. Bez toho mohou být finance určené na marketing špatně využity, což vede ke zbytečnému plýtvání. Stanovte si rozpočet předtím, než půjdete dál.

Rozdělte peníze na marketing do tří kategorií: tradiční, digitální a variabilní. Určete si, kolik procent z rozpočtu půjde na jaké komunikační kanály a nástroje – záleží to na více faktorech, například na předchozích úspěších a neúspěších jednotlivých marketingových aktivit, na trendech v odvětví a na konkurenci.

Jestli se chystáte rozdělit rozpočet, nezapomeňte na velké projekty, které už probíhají nebo jsou plánované na příští rok.

6. Váš plán obsahuje návrhy, jak bude spolupracovat obchod a marketing

Je skvělé, že máte hotový marketingový plán, ale pokud nebude spolupracovat prodejní tým nebo pokud nemáte nastavený jasný proces, jak z potenciálního zákazníka udělat skutečného, nebude to fungovat. Váš plán by měl ukázat i to, jak bude spolupracovat obchod a marketing.

  • Popište proces prodeje specifický pro každý produkt nebo službu.
  • Nastavte společné cíle týmů napříč společností.
  • Zajistěte, aby mezi týmy probíhala komunikace.
  • Určete cestu, jak předat potenciální zákazníky z marketingu do prodeje.

Pro dosažení nejlepších výsledků se setkejte s prodejním týmem a společně vytvořte tuto část plánu.

7. Váš plán má sadu pravidel pro výběr správných marketingových kanálů

Pokud máte flexibilní marketingový plán, je důležité sestavit soubor pravidel, která zajistí, že budete stále mířit na cíl. Určete například, které marketingové kanály a platformy si vybrat. Zde je několik příkladů pravidel:

  • Všechny marketingové kanály a platformy musí být používány našimi cílovými zákazníky.
  • Všechny digitální marketingové kanály musí být sledovatelné prostřednictvím webové a digitální analytiky.
  • U všech marketingových kanálů musí být zjištěny minimální náklady na jejich realizaci a nebudou realizovány, pokud na ně nemůžeme dát odpovídající finance.

Kromě toho si nastavte, jak často budete kontrolovat a optimalizovat plán marketingových kanálů. Určete vhodný schvalovací proces a lidi, kteří budou zodpovědní za rozhodnutí. Jakmile budete mít tyto body, držte se jich. Jsou nezbytné pro udržení srozumitelné komunikace v průběhu celého roku.

8. Měření a analýza

Závěrečná část marketingového plánu je jedna z nejdůležitějších: Jak budete sledovat vynaložené náklady na marketing? Jaké budou klíčové metriky, které bude třeba optimalizovat ve vaší kampani? Jak často si projdete data a komu budou oznámeny výsledky?“ Sepsání těchto údajů vám pomůže sestavit předpoklady úspěchu.

Poté, co jste vylepšili svůj marketingový plán na rok 2017, seznamte se změnami váš tým. Koneckonců, marketingový plán je dobrý jen tehdy, pokud mu tým rozumí a vezme si ho za svůj.

Další tipy pro zlepšení marketingu a podnikání najdete v blogu na webu www.marketingova-kancelar.cz.

Marketingový expert, Marketingová kancelář.cz. Zabývá se zejména moderními marketingovými postupy, které vedou k vysoké efektivitě peněz vynaložených na marketing. Těmito postupy a strategiemi jsou internetový marketing, obsahový marketing a marketingová automatizace. Je autorem populární knihy Medonosný marketing.