reklama

11 tipů pro Vaši reklamu

11 tipů pro Vaši reklamu

Reklama je zřejmě nejznámějším, nejčastějším a nejpoužívanějším typem marketingové aktivity. Má-li být maximálně úspěšná a efektivní, je potřeba dbát určitých zásad – a několik základních přináší tento článek. V rámci jednoho článku není samozřejmě možné vyjmenovat vše, co je potřeba mít na paměti při zadávání reklamy, v procesu její přípravy, při vlastní realizaci nebo při následném vyhodnocování... »

Úspěšný inzerát? 20 otázek, které byste si měli položit před zveřejněním.

Úspěšný inzerát? 20 otázek, které byste si měli položit před zveřejněním.

V článku jsem se pokusil sestavit přehled otázek, jejichž zodpovězení Vám pomůže zvýšit úspěšnost vašeho inzerátu. 1. Zvolili jste správně velikost inzerátu? Jaký vliv má velikost inzerátu na jeho úspěšnost? Asi Vás nepřekvapí, že z výzkumů vyplývá, že odezva na inzerát je přímo úměrná velikosti inzerátu. (Zdroj: The Practitioner´s Guide to Direct marketing, The Institute of Direct Marketing, 1992... »