marketingová strategie

USP, UVP a podobné legrácky

USP, UVP a podobné legrácky

Čím se lišíte od své konkurence? A je vůbec nutné se od ní lišit? Jsem přesvědčen, že ano. Proč? Nechci se příliš opakovat, takže se jen zmíním o tom, že první článek na téma USP (neboli „unique selling proposition“, tj. unikátní prodejní nabídka) jsem na tomto webu publikoval v článku Kdo jsou vaši zákazníci? před více než 12 lety. Jak ten čas běží… Přestože se celé marketingové... »

Neviditelná zóna jednoho příběhu: problémy a úspěchy české firmy

Neviditelná zóna jednoho příběhu: problémy a úspěchy české firmy

Mám rád příběhy. Dobrý příběh, to jsou emoce, zábava, napětí, často také poučení a námět k přemýšlení. Tedy všechno to, co by měl obsahovat i váš marketing, abyste své publikum zaujali a aby si vás oblíbilo. Příběhy podnikatelů či malých firem, kteří překonali řadu překážek za cenu často nezměrného úsilí, jsou zajímavé zejména proto, že představují reálné životní příběhy. Jsou často poučné, protož... »

O slabinách marketingové koncepce

O slabinách marketingové koncepce

Marketingová koncepce práce se trhem je sice velmi pěkná myšlenka, ale v praxi je často obtížně proveditelná. V článku chci popsat běžnou situaci, s jakou se v praxi často setkávám, a poskytnout návod, jak v takovýchto případech postupovat. V jednom ze svých dřívějších článků jsem se zabýval otázkami prodejní a marketingové koncepce. Zopakujme si stručně, že zatímco při uplatňování prodejní koncep... »

Má pro malé firmy smysl víceleté plánování?

Má pro malé firmy smysl víceleté plánování?

Velké podniky prognózují vývoj trhu a plánují své strategie na několik let dopředu. Ale má víceleté plánování v podmínkách malých a středních firem vůbec smysl? Vždyť se zde často neplánuje ani v horizontu jednoho roku. I pro malé firmy má však víceleté plánování jednu významnou výhodu – vytváří „model úspěšné firmy“ (předpokládám, že nikdo z vás si neplánuje obchodní výsledky ta... »

Prodejní nebo marketingová koncepce?

Prodejní nebo marketingová koncepce?

Zatímco cílem prodejní koncepce je propagace a následný prodej produktů, cílem marketingové koncepce je uspokojení potřeb zákazníků. Kterou koncepci preferuje vaše firma? Marketingovou? A jaká je opravdu realita při jejím prosazování? Mnohé firmy dnes hovoří o tom, že se soustřeďují zejména na uspokojení potřeb zákazníků. U drtivé většiny z nich však reálná skutečnost tomuto tvrzení přímo odporuje... »

10 příležitostí pro zvýšení zisků Vaší firmy

10 příležitostí pro zvýšení zisků Vaší firmy

Zastávám názor, že hlavním cílem marketingu je zajistit firmám vyšší zisky – ať již v blízké či vzdálenější budoucnosti. Pokusil jsem se proto o analýzu příležitostí, jak vyšších zisků dosáhnout. 1. Vyšší frekvence nákupu Vašich zákazníků Nakupují u Vás zákazníci opakovaně? Nabízíte-li jim to, co požadují a uspokojujete-li tak jejich potřeby, pak se k Vám pravděpodobně vracejí. Prostřednictv... »

Marketingová strategie – aneb jak dosáhnout cílů

Marketingová strategie – aneb jak dosáhnout cílů

Po stanovení vašich marketingových cílů přichází na řadu neméně důležitá kapitola: marketingová strategie. V ní určíte, jakým způsobem chcete Vašich cílů dosáhnout. Při zpracování marketingové strategie vezměte do úvahy dřívější závěry z analýzy zákaznických segmentů (STP marketing) a dále se zaměřte se zejména na marketingová “4P”: nabízený produkt nebo službu (Product), místo prodeje, způsob dis... »

Kdo jsou vaši zákazníci?

Kdo jsou vaši zákazníci?

Zodpovědět otázku, která uvozuje kapitolu marketingového plánu věnovanou rozboru zákazníků, je na první pohled snadné. Vždyť každý podnikatel má představu o tom, kdo jsou jeho zákazníci. Ale je tato představa dostatečně konkrétní a přesná? Je možné na základě znalosti zákazníků prognózovat obchodní výsledky firmy? Víte, kteří zákazníci jsou – a kteří v nejbližší době budou – pro Vás sk... »