marketingový audit a analýzy

Tip pro dnešní den: analýza konkurenčního produktu

Tip pro dnešní den: analýza konkurenčního produktu

Srovnejte silné a slabé stránky svého a konkurenčního produktu (SW analýza), a to ve všech oblastech marketingového mixu (4P), tedy: produkt jako takový (Product) místo, způsob prodeje (Place) ceny a cenovou politiku (Price) propagaci produktu (Promotion) Tabulka pro analýzu: Máte hotovo? Pak si zakroužkujte nebo zvýrazněte tři podle vašeho názoru nejdůležitější věci a rozhodněte se, co s nimi udě... »

5 tipů pro překonání úskalí situačních analýz

5 tipů pro překonání úskalí situačních analýz

Zpracování situačních analýz je při přípravě marketingového plánu jednou z časově nejnáročnějších činností a skrývá i další úskalí. Jak lze tuto práci zefektivnit a ušetřit nějaký ten čas? Jeden z možných scénářů přípravy marketingového plánu může vypadat třeba následovně: Podnikatel, vlastník malé firmy nebo pracovník marketingového oddělení střední firmy se v dobré víře pustí do zpracování marke... »

Konkurence a vnější prostředí výrazně ovlivňují Vaše podnikání

Konkurence a vnější prostředí výrazně ovlivňují Vaše podnikání

Ačkoli získání a vyhodnocení informací o konkurenci a vnějším podnikatelském prostředí může být časově náročné, určitě se takto investovaný čas vyplatí. Analýza konkurence Vám pomůže najít její slabé stránky a definovat výhodu, kterou se oproti konkurenci prosadíte u zákazníků. Znalost informací o vnějším prostředí zahrnující mimo jiné vývoj ekonomiky, úrokových sazeb, legislativní a technologické... »

Jaká je vlastně Vaše firma?

Jaká je vlastně Vaše firma?

Celý marketingový plán je vlastně popisem postupu Vaší firmy během nejbližšího roku ze současného stavu do stavu cílového. Je proto důležité popsat současný stav, v jakém se Vaše firma nachází, co nejpřesněji a nejpečlivěji. Předpokládejme, že jste již získali z vnitrofiremních i vnějších zdrojů maximum informací – prodejní a finanční výsledky v několika posledních letech, informace o zákaznících ... »

Nejdříve analyzujte, pak se pusťte do díla

Nejdříve analyzujte, pak se pusťte do díla

Dříve než začnete definovat cíle Vašeho marketingu a plánovat konkrétní aktivity, měli byste co nejpřesněji popsat, kde se Vaše podnikání právě teď nachází – jak Vaše firma působí na trhu a jaké má výsledky, kdo jsou Vaši zákazníci a konkurenti, a rovněž které další faktory ovlivňují Vaše podnikání. Marketingový výzkum Prvním a velmi důležitým krokem Vaší analýzy je marketingový výzkum – tj. získá... »