marketingový tým

Interní marketing – aneb když jsou vaší cílovou skupinou zaměstnanci

Interní marketing – aneb když jsou vaší cílovou skupinou zaměstnanci

K napsání tohoto příspěvku mě inspirovaly dvě skutečnosti: tou první bylo zamyšlení nad tím, jak každodenní činnost všech zaměstnanců ovlivňuje úsudek zákazníků či potenciálních zákazníků o firmě; tou druhou pak byla skutečnost, že se v rámci své konzultantské činnosti mimo jiné problematikou interního marketingu právě nyní zabývám. Podle jedné z definic je marketing vše, s čím se zákazník při kom... »

Roční kontrolní seznam marketéra malé firmy

Roční kontrolní seznam marketéra malé firmy

Úvodní dny nového roku jsou ideální příležitostí k tomu, abychom se podívali na marketing z nadhledu a zamysleli se nad prioritami v roce 2008. V dnešním článku jsem si pro vás připravil stručný „checklist“ pro vaši marketingovou práci v roce 2008. Využijte prvních dnů nového roku, které ještě nebývají zpravidla poznamenány hektickou prací, pro zamyšlení nad marketingovými prioritami. ... »