Plánujte, provádějte a vyhodnocujte marketingové aktivity

Plánujte, provádějte a vyhodnocujte marketingové aktivity

V této části přípravy marketingového plánu budete detailně plánovat své konkrétní marketingové aktivity. Již dříve jste si určovali vaše marketingové cíle a strategii – postup, jak cílů dosáhnete. Váš „akční plán“ tedy není nic jiného, než rozpracování marketingové strategie do podoby konkrétních akcí a aktivit. Je velice důležité, aby Vaše aktivity maximálně a systematicky podporovaly dosahování Vašich cílů.

Na co při plánování aktivit nezapomenout?

U každé aktivity byste měli především určit, co je jejím cílem, čeho chcete jejím prostřednictvím dosáhnout. Rovněž byste měli zvážit, zda daného cíle nemůžete dosáhnout efektivněji jiným způsobem. Nezapomínejte, že každá aktivita Vás bude něco stát – proto musíte zvolit takový způsob Vaší marketingové komunikace, který bude na jedné straně dostatečně komplexní (a zajistí Vám splnění Vašich cílů), a na druhé maximálně efektivní. Kromě stanovení cíle byste měli dále u Vašich aktivit určit jejich rozpočet, cílovou zákaznickou skupinu, na kterou budete působit, harmonogram přípravy a realizace, a také osobu, která bude za přípravu a realizaci zodpovědná.

Jaké typy aktivit zvolit?

Tuto otázku není snadné přímo zodpovědět – vždy záleží především na tom, jaké jsou Vaše cíle. Pro malé firmy, které disponují omezeným marketingovým rozpočtem, si však dovolím uvést několik zásad a námětů ověřených v mé dřívější praxi:

  • marketing není pouze reklama: mnohé menší firmy kladou mezi marketing a reklamu rovnítko a argumentují tím, že na realizaci reklamních kampaní nemají peníze. To je nebezpečný omyl – u většiny malých firem by měla být klasická reklama v médiích jen doplňkovou aktivitou.
  • mnohé aktivity je možné realizovat s minimálními náklady: v marketingovém arzenálu malých firem je nápaditost jejich zbraní důležitější než síla velkých peněz. Několik tipů: osobní dopis s poděkováním za poslední objednávku, nabídka konzultací (proškolení, vzorku, speciální služby zdarma), e-mailový zákaznický newsletter, zasílání zajímavých tiskových zpráv do médií…)
  • mix několika aktivit je vždy účinnější, než pouze 1 aktivita: Vaši zákazníci si Vás a Vaši firmu lépe zapamatují, budou-li o Vás dostávat informace z více stran.
  • aktivity musí být systematické, soustavné a dlouhodobé: pouze opakováním a připomínáním se znova a znova Vašim zákazníkům se můžete dlouhodobě udržet v jejich povědomí.
Vyhodnocování aktivit

Vyhodnocování realizovaných aktivit by mělo být nedílnou součástí marketingového procesu. Úspěšnost aktivity je určena zejména tím, zda byly splněny cíle aktivity, proto by měly být definovány co možná nejkonkrétněji. Při hodnocení můžete s výhodou využít metodiku SWOT analýzy. Záznamy a podklady k plánování aktivit, jejich realizaci a vyhodnocení si veďte v písemné formě – určitě se Vám budou hodit pro přípravu dalších aktivit. Nezapomeňte také zkontrolovat, zda jste dodrželi Váš marketingový rozpočet.

Od roku 2002 pracuji na volné noze jako marketingový specialista, copywriter a konzultant. Zaměřuji se zejména na marketing malých firem a poznatky a zkušenosti z této oblasti publikuji na serveru promarketing.cz. Více informací...