Jak připravit a rozeslat dobrou tiskovou zprávu

Jak připravit a rozeslat dobrou tiskovou zprávu

Píšete a zasíláte do médií pravidelně tiskové zprávy? Většina malých firem tak nečiní – jsou přesvědčeny, že tiskové zprávy píší pouze velké společnosti. A není to nakonec zbytečná námaha? Neskončí Vaše tiskové zprávy bez přečtení v redakčním koši?

Tiskové zprávy mohou i malým firmám prokázat velkou službu. Jsou-li nakonec přece jen otištěny (byť většinou ve zkráceném podání), máte šanci oslovit tisíce nebo i desítky tisíc čtenářů. A mezi nimi budou určitě mnozí Vaši potenciální zákazníci. Víte-li, jak tiskové zprávy připravovat a jak a komu je rozesílat, zvýšíte tím výrazně pravděpodobnost jejich otištění.

Co je účelem tiskových zpráv? Zejména oznámit významnou novinku ve Vašem podnikání, která by mohla být zajímavá pro čtenáře daného média. Při práci s médii se zřejmě malé firmy spokojí s rozesíláním tiskových zpráv, střední a větší firmy mohou zvážit i uspořádání tiskové konference, na které tuto novinku oznámí.

Tisková zpráva má jako marketingový nástroj své silné i slabé stránky. Kladem je její cena – je zdarma, nepočítáme-li cenu času stráveného při její přípravě a zanedbatelné poštovní výlohy (většina redakcí však již dnes preferuje zasílání tiskových informací e-mailem, takže odpadnou i poštovní výdaje). Záporem je bezesporu fakt, že většina tiskových zpráv opravdu skončí v redakčním koši, nicméně je-li nakonec zpráva publikována alespoň v jednom médiu, určitě se Vaše námaha vyplatí.

Jak napsat tiskovou zprávu?

Tak jako u každé marketingové aktivity, i u přípravy tiskových zpráv je velmi důležité plánování. Určete cíl, kterého chcete publikováním dosáhnout a promyslete, které nejzajímavější výhody zdůrazníte. Redaktory musí Vaše zpráva zaujmout více, než množství ostatních, které denně obdrží. Snažte se „prodat“ zprávu již v titulku. Vlastní text rozčleňte pro přehlednost do několika odstavců. Styl zprávy přizpůsobte profilu čtenářů. Používejte kratší věty, jednoduchý jazyk, odbornou terminologii jen v případě nutnosti. Pečlivě zkontrolujte pravopis.

Tisková zpráva by měla obsahovat:

 • Informaci, že se jedná o tiskovou zprávu
 • Zajímavý titulek – jeho zajímavost je kriticky významná
 • Informace o místě a datu publikování zprávy
 • Úvodní odstavec – stručně popište, o čem tisková zpráva pojednává a upozorněte na výhodu pro čtenáře nebo zákazníky
 • Hlavní text – obsahuje podrobnější popis, často se zde objevuje přímá řeč, která přidává zprávě na zajímavosti. Souvislý delší text rozčleňte do několika odstavců
 • Odkazy na doplňující informace, přílohy
 • Informace o Vaší firmě
 • Tiskový kontakt – bude-li potřeba upřesnit nebo doplnit vaši informaci, právě na tento kontakt se redaktor obrátí
Jak a komu tiskovou zprávu distribuovat

Jak jsem se již zmínil výše, nejefektivnější cestou je rozeslat tiskovou zprávu e-mailem. Snažte se redaktory zaujmout již v předmětu mailu – uvedete-li jako předmět pouze text „Tisková zpráva“, s největší pravděpodobností tento mail redaktor ani neotevře. Můžete ale použít text „Tisková zpráva:“ doplněný titulkem Vaší zprávy.

A komu byste měli Vaši zprávu zaslat? Média si vyberte dle profilu a zájmů čtenářů – Vašich potenciálních zákazníků. V závislosti na rozsahu působnosti Vašeho podnikání zvolte regionální či celostátní média. Oslovte jak tištěná, tak i elektronická média publikující na Internetu. Systematicky budujte databázi adres pro rozesílání tiskových zpráv. E-maily nerozesílejte na všechny redakční adresy, ale zjistěte si, komu byste je měli zasílat. Většina redakcí má rovněž redakční e-mail nebo přímo e-mail pro zasílání tiskových zpráv. Časem si vybudujte s vybranými redaktory osobní kontakty, zvýšíte tak pravděpodobnost otištění Vašich zpráv.

Několik tipů závěrem
 • Zasílejte Vaše tiskové zprávy nejen médiím, ale i zákazníkům, podnikatelským či zájmovým asociacím a sdružením, publikujte je na firemním webu
 • Neurgujte redaktory otázkami typu „Četli jste moji tiskovou zprávu, kterou jsem Vám před týdnem posílal…“ nebo „Jak to, že jste neotiskli moji tiskovou zprávu?“
 • Tiskové zprávy vydávejte pravidelně, systematicky. Jedno- až dvouměsíční periodicita je OK (máte-li skutečně zajímavé novinky, můžete je rozesílat i častěji).
 • Inzercí ve vybraném médiu můžete podpořit otištění tiskových zpráv
Od roku 2002 pracuji na volné noze jako marketingový specialista, copywriter a konzultant. Zaměřuji se zejména na marketing malých firem a poznatky a zkušenosti z této oblasti publikuji na serveru promarketing.cz. Více informací...