Jaké cíle by měl plnit Váš firemní web? (3.část seriálu)

Jaké cíle by měl plnit Váš firemní web? (3.část seriálu)

Budujete-li web propagující Vaši firmu, položte si nejprve otázku, jaký bude vlastně jeho účel a jakých marketingových cílů Vám pomůže dosáhnout. Jde-li o prezentaci Vaší firmy na Internetu, určitě není na místě řídit se pouze heslem „musíme tam všichni“…

U webů malých firem jsem se nejčastěji setkával s prezentacemi, které vytvářejí v internetovém prostředí jakousi obdobu telefonních Zlatých stránek. Firmy zde obvykle uvádějí, co je předmětem jejich činnosti, prezentují historii firmy, její produktovou nabídku, zprostředkovávají návštěvníkům stránek kontaktní informace – adresy, telefony.

Co je hlavním nedostatkem takových stránek? Bezesporu nepochopení Internetu jako specifického marketingového média, jehož hlavní výhodou je interaktivita. Převedete-li Váš tištěný firemní profil do internetové podoby, můžete sice zaznamenat jisté efekty i přínosy takovéto prezentace, nicméně potenciál Internetu využijete jen z malé části! Můžete mít skvěle graficky navržené stránky, se zajímavými animacemi, typograficky dokonale „čisté“ – avšak pokud je Vaše prezentace statická a komunikace s návštěvníky stránek pouze jednosměrná, nevyužijete mnoha výhod, které Vám internetové prostředí nabízí.

Jaké cíle tedy může Váš firemní web plnit?

Váš web se může stát důležitým nízkorozpočtovým marketingovým nástrojem, který umožňuje:

Efektivní komunikaci se zákazníky
To znamená nejen zákazníky rámcově o firmě informovat, ale i umožnit jim dostávat se do kontaktu s Vaší firmou ve všech fázích obchodního procesu – při získávání zákazníků, realizaci obchodních případů, po vlastním prodeji. Zákazníci určitě uvítají informace o novinkách, poprodejní podporu nebo i možnost řešení reklamací. Proč by například nemohli v těchto případech využít jednoduchý webový formulář pro zaslání podrobnějších informací, dotazů, žádostí o nabídku, technických dotazů po uskutečnění nákupu – s tím, že jejich požadavek bude ve Vaší firmě promptně vyřízen?

Zjišťování potřeb zákazníků
Součástí vašeho webu mohou být ankety a dotazníky, díky kterým se dozvíte mnohé o potřebách Vašich zákazníků.

Poskytnutí zákaznické podpory
Na webu můžete publikovat nebo nabídnout ke stažení produktové technické popisy a specifikace, důležité dokumenty vztahující se k Vaší obchodní politice, zárukám. Můžete zde publikovat aktuální ceníky. Můžete připravit znalostní databázi s řešením typických problémů. Můžete nabídnout technickou podporu a řešení problémů, kdy je požadavek zákazníka zadán prostřednictvím webového formuláře a následně zpracován a vyřešen Vašimi pracovníky technické podpory.

Informování o produktech, nabídce, cenách
Web můžete využít k informování zákazníků o novinkách v sortimentu, cenách produktů nebo cenových změnách, speciálních akčních nabídkách.

Kontakt se zákazníky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Kolik telefonických dotazů zodpovídají během dne Vaši prodejci? Jaké množství času věnují vyhledávaní informací a jejich sdělování zákazníkům? Budou-li potřebné informace publikovány na webu a budete-li vhodně motivovat zákazníky, aby zde tyto informace primárně vyhledávali, ušetříte Vašim prodejcům mnoho cenného času – a Vaší firmě peníze. A navíc – zákazníci budou mít přístup k informacím právě tehdy, když je budou potřebovat, jelikož Váš web poběží 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

Získávání nových zajímavých zákazníků
Je-li hlavním cílem Vašeho webu získávání nových zákazníků, uveďte na webu dostatečně výrazně, proč by se zákazník měl zajímat právě o nabídku Vaší firmy a zakoupit si Vaše produkty. Řiďte se pořekadlem „kuj železo, dokud je žhavé“ a umožněte mu co nejjednodušší kontaktování Vaší firmy – například prostřednictvím webového formuláře.

Rozšíření dosahu firmy do nových regionálních oblastí, do zahraničí
Webové stránky Vaší firmy jsou celosvětově dostupné a mohou Vám přinést nové zákazníky jak z nových regionů, tak i ze zahraničí.

Efektivní testování nových myšlenek a nápadů
Nové myšlenky a nápady si můžete s nízkými náklady otestovat na Internetu, a od vašich zákazníků získat potřebnou zpětnou vazbu.

Informování veřejnosti či médií o firmě
Připravujte a rozesíláte tiskové zprávy? Umístěte je i na Váš web a rozšiřte tak jejich dosah. Sponzorujete sportovní aktivity? Přispěli jste na charitu? Cokoli zajímavého se ve Vaší firmě událo a mohlo by veřejnost zajímat, přispívá k rozšíření povědomí o firmě a stojí proto za publikování na Vašich stránkách.

Informování obchodních partnerů o možnostech spolupráce, jejich podporu
Zvažte, které informace budou prospěšné obchodním partnerům a publikujte je na webu. Mnohé z nich (například dealerské ceníky) však mohou obsahovat citlivé informace a neměly by být proto veřejně přístupné – umístěte je proto do partnerské zóny chráněné přístupovým heslem.

Podporuje Váš stávající web některé z výše uvedených cílů? Jakým směrem by měl být dále rozvíjen a jaké cíle by měl podporovat v budoucnosti? Jsou tyto cíle v souladu s celkovou strategií firmy?

Zodpovězení těchto otázek Vám pomůže správně určit, jak začlenit webové stránky do firemního marketingu a jakým směrem je dále rozvíjet.

Od roku 2002 pracuji na volné noze jako marketingový specialista, copywriter a konzultant. Zaměřuji se zejména na marketing malých firem a poznatky a zkušenosti z této oblasti publikuji na serveru promarketing.cz. Více informací...