Titulní stránka: klíč k úspěchu vašeho webu (4. část seriálu)

Titulní stránka: klíč k úspěchu vašeho webu (4. část seriálu)

Návštěvníky Vašeho webu musíte zaujmout již na úvodní stránce. To znamená zejména přizpůsobit její obsah a strukturu cílovým skupinám, které chcete Vaší prezentací na Internetu oslovit. Homepage musí zaujmout a motivovat návštěvníky k dalšímu prohlížení Vašich stránek. Jen tak budete moci dosáhnout cílů, o kterých jsme si povídali v minulé části seriálu.

Základem efektivní webové prezentace jsou zejména dvě věci, kterých je potřeba dosáhnout: přitáhnout ty správné návštěvníky Internetu na Vaše stránky (propagaci webových stránek bude věnován některý z dalších dílů) a rovněž upoutat je již na úvodní stránce natolik, aby byli ochotni věnovat svůj čas podrobnějšímu prozkoumávání jeho obsahu, a to opakovaně. Dá se říci, že homepage webu plní funkci titulků a sloganů jiných typů marketingových sdělení – nezaujmou-li, o další informace ztratí čtenář zájem. Je proto velmi důležité , aby se návštěvník Vašeho webu již na homepage dobře zorientoval a získal zde základní informace, které potřebuje.

Koho chcete oslovit?

Minulá část seriálu byle věnována cílům, které má webové prezentace plnit. Ty se vztahují vždy k určité skupině uživatelů Internetu, kterou chcete informacemi publikovanými na Vašem webu oslovit – stávajícím či potenciálním zákazníkům, médiím, veřejnosti. Je pravděpodobné, že Váš web bude plnit více úloh a měl by tudíž oslovovat více skupin uživatelů.

Zde však hrozí jedno nebezpečí – čím více skupin budete chtít najednou oslovit, tím méně prostoru bude mít ta či ona skupina k dispozici – a tím větší je také pravděpodobnost, že návštěvníci na Vašem webu nenaleznou právě to, co hledají. Je potřeba vzít v úvahu, že uživatelé Internetu jsou zvyklí získat požadované informace během několika málo vteřin – a nenajdou-li je u Vás, vydají se je hledat někde jinde. Je proto vhodné si ujasnit, který z cílů a která skupina uživatelů jsou pro Vás klíčové, a na ty se na Vaší homepage zaměřit. Ostatní návštěvníky pak „obsloužíte“ vhodnými odkazy do „jejich“ oblasti webu.

Je Vaším hlavním cílem získat nové zákazníky?

Zřejmě nejčastějším cílem, které obvykle firemní stránky plní, je seznámení návštěvníků Vašeho webu s firmou a její nabídkou – s vidinou jejich pozdější „proměny“ v zákazníky. Mnohé firmy však zjišťují, že jejich web tento účel neplní. Proč? Důvodů může být několik:

  • špatná propagace: web nepropaguje dostatečně firmu a její produkty
  • špatná navigace: potřebné informace jsou ukryty kdesi v hloubi webu, navigace je nepřehledná
  • nepřehlednost: rozvržení stránky je odlišné od toho, na co jsou návštěvníci Internetu zvyklí
  • preference formy před obsahem: na jedné straně dobré grafické zpracování, ale na druhé straně málo informací
  • statičnost webu: málo novinek a neaktuální informace odrazují od opakovaných návštěv webu
  • dlouhá doba načítání titulní strany: neoptimalizovaná grafika, mnohdy zbytečné animace

Jaké informace by se tedy měly na titulní stránce vašeho webu objevit? V případě, že chcete zaujmout návštěvníky, kteří o Vaší firmě nic nevědí, a vytvořit z nich v budoucnu Vaše zákazníky, měli byste je zde seznámit s Vaší firmou a její nabídkou. To jistě není nic nového – drtivá většina firem tyto informace skutečně na webu publikuje. Problém je ale většinou ve způsobu prezentace těchto informací, která má mnohdy ke kvalitnímu marketingovému sdělení velmi daleko. Na co se tedy soustředit?

Nabídce produktů a služeb věnujte daleko více prostoru, než informacím o firmě. Produkty a služby jsou tím, čemu je potřeba věnovat maximální pozornost, kvůli nim pravděpodobně potenciální zákazník Váš web navštívil. Podrobná historie firmy, výčet jejich úspěchů nebo fotografie vedení jej budou s největší pravděpodobností zajímat mnohem méně. Pro seznámení s firmou stačí kromě kontaktních informací uvést následující: kdo je Vaše firma a čím se zabývá, co může nabídnout a jaké výhody nabízí – tj. proč by se měl potenciální zákazník obrátit právě na Vás.

Prezentujte výhody Vaší nabídky a ukažte, že Vaše produkty a služby řeší určitý problém potencionálního zákazníka. Nabídnout řešení problému je vždy nejefektivnější cesta k získání zákazníka. Neopomeňte proto u produktů či služeb zdůraznit, jaké problémy řeší a jaké výhody a přínosy přinášejí.

Kujte železo, dokud je žhavé – dejte návštěvníkům možnost okamžité reakce. Nemusíte mít na webu přímo objednávkový formulář, Vaším cílem může být získání kontaktu na potenciální zákazníky. Obrovskou výhodou Internetu je interaktivita – v momentě, kdy zákazníka zaujmete, dejte mu příležitost přímo Vás kontaktovat – prostřednictvím formuláře nebo alespoň e-mailu. Nespoléhejte však jen na to, že návštěvníci webu budou sami aktivní – vyzvěte je vhodným způsobem k akci!

Od roku 2002 pracuji na volné noze jako marketingový specialista, copywriter a konzultant. Zaměřuji se zejména na marketing malých firem a poznatky a zkušenosti z této oblasti publikuji na serveru promarketing.cz. Více informací...