Starší šablony a vzory ze sekce „Stáhněte si…“ z původní verze webu

Starší šablony a vzory ze sekce „Stáhněte si…“ z původní verze webu

V tomto dokumentu naleznete šablony a další dokumenty, které byly ve starší verzi webu promarketing.cz uloženy v sekci „Stáhněte si…“

Ke stažení jsou v současné chvíli k dispozici následující soubory:

Publikováno: 26.1.2004
Kalkulace efektivity médií (media_efektivita.xls, 31kB ) – poskytuje návod, jak spočítat pro mediální tituly náklady na oslovení jednoho zákazníka, náklady na vygenerování poptávky jednoho zákazníka a náklady na realizaci obchodního případu.

Publikováno: 20.1.2003
Problémová analýza (problemova_analyza.doc, 45kB ) – je praktická jednostránková šablona programu MS Word s obecným postupem řešení problémů – obsahuje specifikaci problému, SWOT analýzu, návrh a výběr variant řešení, akční plán. Jednoduché až triviální, ale často ji sám používám.

Publikováno: 10.1.2003
Tisková zpráva (tiskova_zprava.doc, 29kB ) – je šablona programu MS Word obsahující vzor firemní tiskové zprávy s návodnými texty, které postačí zaměnit za Vaše vlastní.

Publikováno: 1.1.2003
 E-kniha „MARKETINGOVÝ PLÁN pro malé a střední firmy“ (mp.exe, 452kB ) – je kompilace článků k problematice marketingového plánování malých firem, které jsem již dříve publikoval na serveru promarketing.cz. Ucelený návod pro přípravu marketingového plánu tak můžete nyní využít i off-line.

Publikováno: 26.11.2003
Vzor marketingového plánu (mpvzor.doc, 82kB) – jedná se o šablonu marketingového plánu malé firmy o rozsahu 5 stran doprovodného textu, s logickým rozčleněním struktury plánu do následujících odstavců : Celkové shrnutí, Situační analýza, Marketingové cíle, Strategie, Akční programy, Rozpočet, Měření a kontrola.
Potřebný software: MS Word

Publikováno: 26.11.2003
Marketingový „miniplán“ malé firmy (miniplan.xlt, 56kB) – je šablona programu MS Excel marketingové „začátečníky“ a rovněž pro ty, kteří si chtějí během rychle – během několika hodin – připravit alespoň základní dokument velice jednoduchého marketingového plánu. Celý dokument je zpracován jako jeden list v MS Excelu, do kterého jsou integrovány veškeré potřebné prvky – formulářová vstupní pole, kontextová nápověda, marketingové informace a tipy…
Potřebný software: MS Excel

Štítky:
Od roku 2002 pracuji na volné noze jako marketingový specialista, copywriter a konzultant. Zaměřuji se zejména na marketing malých firem a poznatky a zkušenosti z této oblasti publikuji na serveru promarketing.cz. Více informací...