Seznamte s firemním marketingovým plánem své zaměstnance

Seznamte s firemním marketingovým plánem své zaměstnance

Marketingový plán vám může pomoci i v oblastech, kde byste to možná ani nečekali. Může posílit soudržnost firmy, zvýšit motivaci zaměstnanců a efektivnost jejich práce.

Asi se vám toto tvrzení zdá přehnané, ale ruku na srdce: zkuste se zeptat některého z vašich řadových pracovníků, jak by popsal podnikání vaší firmy a jakou má představu o jejím dalším rozvoji a jejich cílech – a jakým způsobem se na nich podílí on sám svou prací. Možná budete překvapeni…

Přitom je zřejmé, že pocit sounáležitosti zaměstnanců s firmou a uvědomění si svého podílu na dosahování týmových firemních cílů je pro motivaci pracovníků velmi důležitý. Z praxe vím, že si manažeři dost často stěžují, že jejich zaměstnanci mají k firmě, ve které pracují, vztah, který by se mohl definovat řekněme jako „vlažný“ (což znamená asi ten stav, že jim na výsledcích firmy nějak zvlášť nezáleží; na druhé straně ještě ale majitele neokrádají – v tom případě už nezabere ani prezentace marketingového plánu :-). A změnit vlažný přístup je velice, velice těžké; chyba je přitom zpravidla na straně managementu.

Ebook „Marketingový plán malé firmy“
50-stránková PDF publikace z června 2012 obsahuje nejdůležitější informace pro efektivní plánování a řízení vašeho marketingu.
Ebook získáte bezplatně zde.

Ale abychom se nepouštěli – alespoň pro mě – na příliš tenký led personalistiky, vraťme se rychle k marketingovému plánu. Ten, jak známo, obsahuje mimo jiné i popis podnikání firmy, definici zákazníků, konkurence, stavu trhu a cílů pro nejbližší období. Což jsou informace, které by ve zjednodušené podobě měli znát všichni zaměstnanci. Budou si pak moci lépe představit, jak jejich práce přispívá k dosažení společných cílů, a budou se cítit jako součást týmu, který má před sebou určitý cíl. Skladník si možná přestane libovat, že „dneska byl fajn den, protože se expedovalo málo zboží a já jsem se nenadřel“, ale začne uvažovat, kolik zboží asi by měl denně odeslat, aby firma plnila plán prodeje. Slečna na recepci už neřekne jednomu z nejlepších zákazníků do telefonu něco jako „ale já vaši firmu neznám“.

Seznámení zaměstnanců s marketingovým plánem přitom není z hlediska přípravy vůbec časově náročné – díky tomu, že plán již vlastně máte hotový :-). Pokud jde o formu, může se jednat jak o klasickou prezentaci, tak i méně formální proslov. Důležité je popsat zaměstnancům současnou situaci (oblast podnikání, zákazníky, konkurenci, pozici na trhu) a plány do budoucna (cíle a cesty k jejich dosažení, nové produkty, noví zákazníci). To vše se dá zvládnout v 30 až 45 minutách, není nutné jít do přílišných detailů. Doporučuji připravit pro zaměstnance rovněž stručný písemný dokument o rozsahu 1 až 2 strany s hlavními myšlenkami marketingového plánu.

Suma sumárum – celková časová investice včetně přípravy a následné diskuze by neměla zabrat více než 3-4 hodiny času, které se mohou vynikajícím způsobem zhodnotit :-)

Od roku 2002 pracuji na volné noze jako marketingový specialista, copywriter a konzultant. Zaměřuji se zejména na marketing malých firem a poznatky a zkušenosti z této oblasti publikuji na serveru promarketing.cz. Více informací...