Braňte svůj marketingový rozpočet

Braňte svůj marketingový rozpočet

Potřebují-li firmy někde ušetřit peníze, obvykle sáhnou nejdříve na marketingové náklady. Malá rada pracovníkům marketingu – nedejte se a bojujte o „své“ peníze.

Z určitého úhlu pohledu se zdá být krácení finančních prostředků na marketing logické – vždyť vydáte-li na marketing pouze polovinu původního rozpočtu, vypadá to, že se nic až tak moc neděje. Jaký je to rozdíl třeba oproti situaci, kdy se vedení firmy rozhodne zvýšit efektivitu a začít propouštět! Ovšem zdání klame a rovnice „potřebujeme ušetřit = snížíme marketingové výdaje“ s sebou může přinést problémy v budoucnu.

Jsou situace, kdy prostě není zbytí a úsporám nákladů je potřeba věnovat patřičnou pozornost. Ale je marketing jedinou oblastí, kde by se mělo šetřit? Podle mých zkušeností nikoliv. Plýtvání je potřeba zabránit ve všech oblastech firemních činností, k čemuž by měly přispět příslušné analýzy a audity efektivity práce jednotlivých oddělení.

Proč se tedy vedení firem často zaměřuje pouze na marketing? Je to ta nejsnazší cesta, jak snížit náklady, a je relativně bezbolestná. A dále – vedení může mít o činnosti marketingu zkreslené nebo mlhavé představy a je přesvědčeno, že se po snížení marketingového rozpočtu vůbec nic nestane.

TIP

Pracovníci marketingových oddělení, bojujte o své peníze!

Zde je několik tipů, jak na to:

  • Pokud to ještě neděláte, zpracujte pečlivě návrh marketingového rozpočtu nejlépe na rok dopředu, projednejte jej s vedením firmy a nechte si jej schválit. Pro vedení je důležité vědět, s jakými marketingovými náklady by se mělo do budoucna počítat.
  • Přesvědčujte vedení průběžně o tom, že marketing nepředstavuje výdaje, ale investice do budoucích prodejů. Co bude vedení firem zajímat nejvíce? Finance, prodejní výsledky, fakta, čísla. Poskytujte jim tyto informace na pravidelných pracovních schůzkách – jak například ta či ona kampaň přinesla společnosti nové významné zákazníky nebo zvýšila úroveň prodejů.
  • Předvídejte dostatečně dopředu, že taková situace může nastat. V situaci, kdy se na firmu valí jeden problém za druhým, bude vaše komunikace s vedením mnohem složitější.
  • Vyhodnocujte pravidelně marketingové aktivity, ať můžete v případě potřeby poskytnout vedení konkrétní informace o jejich přínosech.
  • Využijte příležitostí, jak marketingově vzdělávat jak vedení, tak i pracovníky dalších oddělení o tom, co vlastně marketing obnáší a jaké jsou jeho přínosy pro firmu. Kromě toho, že se vám doufám podaří vyvrátit mýtus „marketing = zbytečné utrácení peněz za reklamu“, tím mimo jiné posílíte i svoji pozici ve firmě.
Od roku 2002 pracuji na volné noze jako marketingový specialista, copywriter a konzultant. Zaměřuji se zejména na marketing malých firem a poznatky a zkušenosti z této oblasti publikuji na serveru promarketing.cz. Více informací...