Namíchejte si optimální marketingový mix

Namíchejte si optimální marketingový mix

V dnešním článečku zabrousíme do sféry, která je v praxi vyhrazena spíše středním a větším firmám, nicméně se vás pokusím přesvědčit, že i pro mikrofirmy má marketingový mix své opodstatnění.

To, co dělají specializované marketingové týmy ve velkých firmách, si můžete vyzkoušet i vy – připravte si svůj marketingový mix!

Co je marketingový mix

Klasický marketingový mix určuje, jakým způsobem chcete působit na své zákazníky, a má 4 základní složky:

  • Produkt – produkt nebo služba, které nabízíte
  • Distribuce – jak a kde produkt nabízíte (např. osobně v provozovně, přes prostředníky, na internetu v e-shopu)
  • Cena – v jaké cenové úrovni a s jakou cenovou strategií produkt nabízíte (např. levněji než konkurence, za standardní cenu, za vyšší prémiovou cenu)
  • Propagace – jakými způsoby dáváte o produktu vědět zákazníkům, jaké reklamní kanály využíváte.

V praxi se často setkáte s tím, že je marketingový mix nazýván „4P“ – z anglického pojmenování jeho složek Product, Place, Price, Promotion.

Jak namíchat optimální marketingový mix

Absolutně klíčové je, aby všechny složky tvořící marketingový mix vyhovovaly co nejlépe vaší cílové skupině zákazníků. Chcete-li uspět, musíte mít produkt, který je pro cílovou skupinu zajímavý, nabízet jej způsobem, který je pro ni obvyklý, stanovit vhodnou cenovou politiku (ne vždy je nejnižší cena nejlepší – např. u cílové skupiny upřednostňující luxusní výrobky), zvolit takové způsoby propagace, které cílová skupina zaregistruje a které ji osloví.

Marketingový mix nemusíte zpracovávat nijak složitě, pro účely mikrofirem bude zpravidla stačit:

  • co nejpřesněji definovat vaši cílovou zákaznickou skupinu
  • každou složku tvořící marketingový mix charakterizovat jednou nebo několika větami
  • posoudit, zda a kde má váš marketingový mix slabiny (jak ve vazbě na cílovou skupinu, tak i z hlediska podcenění některé složky mixu) a určit, kde je potřebná náprava

Marketingový mix si můžete pro své účely zpracovat během jedné hodiny – a stačit vám k tomu bude jenom tužka a list papíru. Možná přijdete na něco zajímavého, co posune vaše podnikání dále kupředu.

Od roku 2002 pracuji na volné noze jako marketingový specialista, copywriter a konzultant. Zaměřuji se zejména na marketing malých firem a poznatky a zkušenosti z této oblasti publikuji na serveru promarketing.cz. Více informací...