Tip pro dnešní den: analýza konkurenčního produktu

Tip pro dnešní den: analýza konkurenčního produktu

Srovnejte silné a slabé stránky svého a konkurenčního produktu (SW analýza), a to ve všech oblastech marketingového mixu (4P), tedy:

  • produkt jako takový (Product)
  • místo, způsob prodeje (Place)
  • ceny a cenovou politiku (Price)
  • propagaci produktu (Promotion)

Tabulka pro analýzu:

Máte hotovo? Pak si zakroužkujte nebo zvýrazněte tři podle vašeho názoru nejdůležitější věci a rozhodněte se, co s nimi uděláte: jak tyto své slabé stránky eliminujete nebo naopak jak využijete proti konkurenci svých silných stránek.
Od roku 2002 pracuji na volné noze jako marketingový specialista, copywriter a konzultant. Zaměřuji se zejména na marketing malých firem a poznatky a zkušenosti z této oblasti publikuji na serveru promarketing.cz. Více informací...