Nabídka posouzení a konzultací marketingových plánů

Nabídka posouzení a konzultací marketingových plánů

Představuji dvě nové služby pro váš marketingový plán pro rok 2013.

Informace publikované na webu promarketing.cz jsou zaměřeny do oblasti marketingového plánování a řízení malých firem. Jestliže se při přípravě svých marketingových plánů inspirujete publikovanými články nebo jste si stáhli ebook o marketingovém plánování, věřím, že vás zaujme i níže uvedená nabídka posouzení a konzultací marketingových plánů.

Posouzení marketingového plánu

Služba spočívá v tom, že si prostuduji váš hotový nebo i rozpracovaný marketingový plán a zašlu vám report s připomínkami a doporučeními k dopracování nebo úpravám vašeho plánu.

Co získáte

 • poskytnu vám nezávislý vnější pohled na váš marketingový plán
 • ověříte si, zda je váš plán vypracován metodicky a logicky správně
 • upozorním vás na nejasnosti či slabé stránky vašeho plánu, které je nutné dořešit
 • obdržíte tipy a doporučení k vylepšení svého plánu
 • v případě rozpracovaného plánu navrhnu postupné kroky pro jeho dokončení
 • budete moci využít telefonickou/skypovou konzultaci mého reportu se závěry k vašemu plánu

Co nezískáte

 • nebudu marketingový plán vypracovávat za vás (například zjišťovat nejrůznější data pro marketingový výzkum, provádět analýzy, navrhovat marketingové kampaně, tvořit rozpočet atd.)

Další informace

 • služba je určena především malým firmám, které již mají zpracovaný (nebo alespoň rozpracovaný) marketingový plán
 • veškerá komunikace bude probíhat výhradně prostřednictvím emailu/skypu/telefonu
 • report s vyhodnocením obdržíte do jednoho týdne od své objednávky
 • cena služby se bude odvíjet od časové náročnosti zpracování mého reportu, která bude daná zejména velikostí vaší firmy, rozsahem vašeho plánu a kvalitou dodaných podkladů. Velmi pravděpodobně se bude pohybovat v rozmezí 2.000 Kč – 8.000 Kč (plus DPH)

Konzultace marketingového plánu

Tato služba spočívá v tom, že s vámi budu průběžně spolupracovat po celou dobu přípravy vašeho marketingového plánu – poskytnu vám metodickou podporu a vedení a budu vám k dispozici pro emailové/telefonické/skypové konzultace všech pasáží marketingového plánu.

Co získáte

 • poskytnu vám odborné vedení při přípravě marketingového plánu
 • při zpracování marketingového plánu budete postupovat správně
 • budete moci využít emailových/telefonických/skypových konzultací v libovolné etapě přípravy svého marketingového plánu
 • obdržíte rady a doporučení k vylepšení svého plánu
 • upozorním vás na nejasnosti či slabé stránky vašeho plánu, které je nutné dořešit
 • výsledkem bude váš marketingový plán, který budete moci používat jako nástroj řízení svého marketingu

Co nezískáte

 • nebudu váš marketingový plán vypracovávat za vás (například zjišťovat nejrůznější data pro marketingový výzkum, provádět analýzy, navrhovat marketingové kampaně, tvořit rozpočet atd.)

Další informace

 • služba je určena především malým firmám, které začínají zpracovávat svůj marketingový plán
 • veškerá komunikace bude probíhat výhradně prostřednictvím emailu/skypu/telefonu
 • cena služby je individuální a bude se odvíjet od časové náročnosti a délky naší spolupráce při přípravě marketingového plánu. Pravděpodobně se bude pohybovat v rozmezí 5.000 Kč – 15.000 Kč (plus DPH). Vyžádá-li si zpracování marketingového plánu delší čas, může být služba fakturovaná po etapách

Objednávka posouzení a konzultací

V případě zájmu o některou z výše uvedených služeb mě prosím kontaktujte na mailové adrese jiri.bednar@promarketing.cz. Před objednáním služby určitě probereme konkrétní požadavky a potřeby vaší firmy a na základě těchto požadavků upřesním cenovou nabídku.

Štítky:
Od roku 2002 pracuji na volné noze jako marketingový specialista, copywriter a konzultant. Zaměřuji se zejména na marketing malých firem a poznatky a zkušenosti z této oblasti publikuji na serveru promarketing.cz. Více informací...