Marketingový plán 2014? Začněte teď a zpracujte jej efektivně!

Marketingový plán 2014? Začněte teď a zpracujte jej efektivně!

Velké společnosti začínají pracovat na svých ročních marketingových plánech pro následující rok již koncem léta, nicméně pro malé firmy je právě listopad ten pravý čas, kdy by měly firmy posoudit výsledky své letošní marketingové práce a zamyslet se nad prioritami pro následující rok.

Zkuste se proto na chvíli oprostit od každodenní rutinní operativy a podívejte se na svůj marketing z nadhledu. Co ve vašem marketingu funguje lépe a co hůře? Pracujete se správnými zákazníky správným způsobem? Jaké potenciální hrozby mohou mít na vaše podnikání nepříznivý vliv? Jaké nové příležitosti se nabízejí? Na čem zrovna pracuje vaše konkurence? Splníte letošní plán prodeje a zisku? Přibývají vám noví zákazníci? Komunikujete se zákazníky vhodnými způsoby? Sledujete nové marketingové trendy a využíváte je vhodně ve svém komunikačním mixu?

Odpovědi na výše uvedené otázky a řadu dalších vám pomohou ujasnit si, kde se váš marketing právě nachází a jaké jsou jeho silné a slabé stránky. Na základě těchto zjištění – neboli situačních analýz, chcete-li – byste si měli určit, která oblast vašeho marketingu si žádá v roce 2014 nápravu a co konkrétně uděláte ke zlepšení tohoto stavu. Jinými slovy – určíte si své marketingové cíle pro rok 2014 a navrhnete konkrétní sadu aktivit a opatření pro jejich dosažení.

Co odlišuje dobrý marketingový plán od špatného

Dobrý marketingový plán je sestaven tak, abyste vám sloužil jako nástroj řízení, se kterým můžete po celý rok pracovat. Proto musí být vaše cíle konkrétní a dobře měřitelné a vyhodnotitelné. Plán musí obsahovat harmonogram aktivit, abyste mohli jeho plnění průběžně vyhodnocovat, vyvozovat závěry a přijímat potřebná opatření. Plán není dogmatický dokument – trhy, preference zákazníků, aktivity konkurence, technologie a další prvky podnikatelského prostředí se samozřejmě průběžně mění a svůj plán budete velmi pravděpodobně přizpůsobovat změnám podmínek a novým situacím i v průběhu roku. Nic to ovšem nemění na tom, že marketingový plán představuje základní rámec a vodítko pro řízení vašeho marketingu.

Jak zpracovat marketingový plán pro rok 2014 efektivně

Půjde zejména o to, abyste vhodným způsobem skloubili znalosti a zkušenosti ze svého podnikání se znalostmi týkajícími se plánování a řízení marketingu malých firem a sestavili svůj marketingový plán metodicky správně. Zatímco své podnikání, jeho přednosti a slabiny, svou nabídku produktů a služeb a své zákazníky znáte nejlépe sami, já vám mohu poskytnout – na základě více než 18leté marketingové praxe – potřebnou „marketingovou nadstavbu“ pro efektivní přípravu vašeho marketingového plánu.

Balíčky „Marketingový plán – START“ a „Marketingový plán 2014“

Na základě odezvy čtenářů mého ebooku Marketingový plán malé firmy jsem připravil dva balíčky šablon, vzorových textů a služeb, které výrazně zefektivní celý proces přípravy vašeho marketingového plánu pro rok 2014. Marketingový plán – START je soubor osmi šablon pro usnadnění vašeho plánování doplněný o vzorový plán a průvodce, který vás krok za krokem provede celou přípravou vašeho marketingového plánu. Výsledkem je pak marketingový plán zpracovaný do podoby vyplněných formulářů (šablon). Balíček Marketingový plán 2014 obsahuje vše, co balíček START, a navíc řadu vzorových textů a dva vzorové plány zpracované ve standardní struktuře. Nemusíte tedy vypracovávat žádná složitá slohová cvičení, ale z připravených textů si pouze vyberete pasáže, které jsou pro vás důležité, a do svého plánu si je překopírujete a přizpůsobíte podle svých potřeb. Úspora času je při tomto postupu věřím zřejmá. Součástí balíčku „Marketingový plán 2014“ je i možnost e-konzultace (e-mail, Skype) v rozsahu 1 hodiny, budete-li chtít se mnou něco ze svého marketingového plánu probrat.

Více informací o těchto balíčcích včetně jejich srovnání, cen a možnosti vyzkoušení (garance spokojenosti zákazníka)

 

Od roku 2002 pracuji na volné noze jako marketingový specialista, copywriter a konzultant. Zaměřuji se zejména na marketing malých firem a poznatky a zkušenosti z této oblasti publikuji na serveru promarketing.cz. Více informací...