Proč je pro vaši firmu marketingový mix tak důležitý?

Proč je pro vaši firmu marketingový mix tak důležitý?

Marketingový mix je významnou součástí firemního marketingového plánu, ale nejen to – budete-li přemýšlet o jeho součástech, můžete jej prakticky využít v řadě situací.

Co je marketingový mix?

Marketingový mix tvoří – v jeho základní definici – „4P“: produkt, místo či způsob distribuce (place), cena (price) a marketingová komunikace či propagace (promotion). Rozšířené definice hovoří o 6P nebo i 9P, případně i o transformaci 4P na 4C, které reprezentují marketingový mix z pohledu zákazníka. I když mají tyto rozšiřující definice své opodstatnění, zůstaňme nyní raději u klasické definice 4P a podívejme se, jak jej můžete při své marketingové práci využít.

Marketingový mix jako součást marketingového plánu

Marketingový mix je taktický nástroj, který vychází z dlouhodobé strategie firmy (Proč jsme na trhu? Kam se chceme dostat? Kdo jsou naši ideální zákazníci? Co potřebují?) a rozpracovává jej do kratšího časového horizontu (Jaký produkt či služba řeší potřeby zákazníků? Kde a jakým způsobem jej budeme nabízet? Za jakou cenu jej budou ochotni zákazníci nakupovat? Jak jej budeme propagovat?). Můžeme tedy říct, že marketingový mix nastavuje určitý směr a určuje mantinely pro vaši marketingovou práci a konkrétní marketingové aktivity. Jde prostě o to, abyste na zákazníky působili konzistentně a aby se váš marketing nepohyboval chaoticky z jednoho extrému do druhého.

Marketingový mix jako reakce na problém
„Marketingový mix vám může pomoci, pokud si uvědomíte, že cena je pouze jednou z jeho součástí. Pokud se vám podaří kompenzovat nevýhodu vyšší ceny v rámci některého z jeho dalších 3P, máte napůl vyhráno.“

Není žádným tajemstvm, že řada firem se začíná zajímat o řízení svého marketingu až v situaci, kdy jí hrozí reálný problém – odliv zákazníků, propad tržeb, nižší zisky. Alespoň já to tak vnímám; reálný problém či podnikatelská hrozba jsou nejčastější situace, kdy se na mě firmy obracejí jako na marketingového konzultanta. Z jistého úhlu pohledu je to i pochopitelné; pokud vše funguje a přináší určité výsledky – proč si vůbec lámat hlavu s nějakým marketingovým plánem či marketingovým mixem, což je vlastně práce navíc?

Možná je to pochopitelné, ale je to bohužel velká chyba. Marketingový plán vám pomůže ve dvou hlavních věcech i v případě, kdy se vaší firmě daří:

  • upozorní vás na potenciální problémy ještě předtím, než se z nich stanou opravdu vážné hrozby vašeho podnikání
  • upozorní vás na zajímavé příležitosti, které nevyužíváte (a které možná brzy využije vaše konkurence). A ještě jedna věc: v době, kdy se vám daří, je mnohem snadnější investovat do marketingu finanční prostředky, než ve špatných dobách, kdy obracíte v ruce každou korunu a zvažujete, kam ji vydáte…

Vraťme se ale zpět k tomu, jak může marketingový mix pomoci při řešení problémů. Nejlepší možná bude, když si uvedeme ilustrační příklad. Malá firma prodává zboží výhradně na internetu přes e-shop, a v několika posledních měsících zaznamenává pokles tržeb i odliv zákazníků. Snaží se zjistit příčiny a zjistí, že hlavní příčinou je zřejmě nový e-shop konkurence, která přišla na trh s agresivními cenami, díky nimž se jí podařilo odlákat do té doby loajální zákazníky.

Takováto výše popsaná situace je jednou z nejčastějších, a firmy na ni obvykle reagují – je-li to v jejich možnostech – snížením cen na úroveň konkurence. To ovšem může být velmi nebezpečné, protože:

  • nebudete vytvářet dostatečný zisk. Jestliže prodáváte zboží s 20% marží a snížíte ceny o 10%, pak musíte pro dosažení stejného zisku prodat dvojnásobek zboží!
  • může nastat cenová válka. Možná je ve vašich silách dorovnat své ceny na ceny konkurence, ale co uděláte v případě, kdy vaše konkurence své ceny opět sníží?

Marketingový mix vám může pomoci, pokud si uvědomíte, že cena je pouze jednou z jeho součástí. Pokud se vám podaří kompenzovat nevýhodu vyšší ceny v rámci některého z jeho dalších 3P, máte napůl vyhráno.

Nižší cena je bezesporu významnou konkurenční výhodou, a pokud nechcete snižovat své ceny a přistoupit na cenovou válku s konkurencí, měli byste v některé z dalších oblastí marketingového mixu budovat a vytvořit opravdu významnou konkurenční výhodu, kterou váš zákazník ocení: nabídnout mnohem zajímavější produkt či službu, než nabízí konkurence; nabídnout produkt či službu zákazníkům na jiných místech, jinými prodejními kanály a jiným způsobem, než to umí konkurence; zvítězit nad konkurencí nápaditým a efektivním využíváním řady metod marketingové komunikace.

Související články

Příliš nízké ceny vás mohou zradit
Namíchejte si optimální marketingový mix
4P marketingu jako rozpracování marketingové strategie
Za kolik prodáváte?
Jak proměnit vlastnosti produktů v prodejní výhody

 

Od roku 2002 pracuji na volné noze jako marketingový specialista, copywriter a konzultant. Zaměřuji se zejména na marketing malých firem a poznatky a zkušenosti z této oblasti publikuji na serveru promarketing.cz. Více informací...