marketingová komunikace

11 tipů pro Vaši reklamu

11 tipů pro Vaši reklamu

Reklama je zřejmě nejznámějším, nejčastějším a nejpoužívanějším typem marketingové aktivity. Má-li být maximálně úspěšná a efektivní, je potřeba dbát určitých zásad – a několik základních přináší tento článek. V rámci jednoho článku není samozřejmě možné vyjmenovat vše, co je potřeba mít na paměti při zadávání reklamy, v procesu její přípravy, při vlastní realizaci nebo při následném vyhodnocování... »

Jaké cíle by měl plnit Váš firemní web? (3.část seriálu)

Jaké cíle by měl plnit Váš firemní web? (3.část seriálu)

Budujete-li web propagující Vaši firmu, položte si nejprve otázku, jaký bude vlastně jeho účel a jakých marketingových cílů Vám pomůže dosáhnout. Jde-li o prezentaci Vaší firmy na Internetu, určitě není na místě řídit se pouze heslem „musíme tam všichni“… U webů malých firem jsem se nejčastěji setkával s prezentacemi, které vytvářejí v internetovém prostředí jakousi obdobu telefonních ... »

Jak získat nového zákazníka?

Jak získat nového zákazníka?

Proces získávání nových zákazníků má své zákonitosti, které mohou být popsány vhodným modelem nákupního chování zákazníků. V tomto článku si ukážeme, jak takovýto proces probíhá a jak je potřeba v jeho různých fázích se potenciálními zákazníky marketingově komunikovat. V jednom z nejjednodušších modelů můžeme rozlišit 3 základní stadia, ve kterých se potenciální zákazník nachází – oslovený z... »

Webové stránky malé firmy – 2.část

Webové stránky malé firmy – 2.část

Seriál o webu malých firem pokračuje – dnes si povíme o tom, jaké role může firemní web plnit ve firemním marketingu a kdy sehrává svoji úlohu jako nástroj firemní strategie. Ještě bych chtěl poznamenat, že se tento seriál věnovaný firemnímu webu bude od příštího týdne střídat s dalšími „klasickými“ marketingovými tématy, takže by si na své měli přijít i ti, které téma tohoto ser... »

Webové stránky malé firmy – 1.část

Webové stránky malé firmy – 1.část

Dnešním dnem začíná seriál věnovaný internetovému marketingu – oblasti, kterou nejvýrazněji preferujete jak v anketě, tak i v mailech přicházejících na moji adresu. A v této oblasti nelze začít ničím jiným, než prezentací na Internetu – firemními webovými stránkami. Firemní webové stránky mohou mít různý účel – mohou propagovat firmu nebo produkty, zajišťovat technickou podporu s... »

Úspěšný inzerát? 20 otázek, které byste si měli položit před zveřejněním.

Úspěšný inzerát? 20 otázek, které byste si měli položit před zveřejněním.

V článku jsem se pokusil sestavit přehled otázek, jejichž zodpovězení Vám pomůže zvýšit úspěšnost vašeho inzerátu. 1. Zvolili jste správně velikost inzerátu? Jaký vliv má velikost inzerátu na jeho úspěšnost? Asi Vás nepřekvapí, že z výzkumů vyplývá, že odezva na inzerát je přímo úměrná velikosti inzerátu. (Zdroj: The Practitioner´s Guide to Direct marketing, The Institute of Direct Marketing, 1992... »

Minutová prezentace vaší firmy – první krok k získání zákazníka

Minutová prezentace vaší firmy – první krok k získání zákazníka

Jste připraveni na situaci, že budete chtít představit svou firmu a zaujmout zajímavého potenciálního zákazníka nebo obchodního partnera během velice krátkého času? Určitě se v takovéto situaci můžete nejednou ocitnout – na nejrůznějších společenských či obchodních setkáních, konferencích, prezentacích nebo veletrzích. Budete představeni někomu, kdo by se mohl stát vaším zajímavým zákazníkem... »

Využíváte dostatečně výhod přímého marketingu?

Využíváte dostatečně výhod přímého marketingu?

Přímý marketing získává ve struktuře komunikačního mixu firem stále významnější postavení, protože jim poskytuje výhody, které jsou těžko dosažitelné u jiných způsobů marketingové komunikace. V tomto článku se můžete seznámit se základy přímého marketingu a zvážit, jak Vám může jeho uplatňování pomoci právě ve Vaší firmě. Co je přímý marketing? Přímý marketing (též direct marketing) představuje zp... »

Stránka 7 z 8«5678